baner glowny sp 02

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Cukrzycy. W ramach akcji prowadzono działania ukazujące istotę tej choroby i profilaktykę. Udział w akcji został zgłoszony do Światowej Federacji Cukrzycy, a Szkoła została umieszczona na mapie świata.

Światowy Dzień Cukrzycy (World Diabetes Day) – międzynarodowe święto, obchodzone corocznie 14 listopada, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Frederica Bantinga, ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (ang. International Diabetes Federation, IDF) w 1991 roku, w 70. rocznicę odkrycia hormonu (1921).

Szkolni koordynatorzy: Anita Kucharska-Bigielis i Katarzyna Zielińska.

 

Szkola do hymnu logo

Nasza Szkoła włączy się w akcję Szkoła do hymnu. W piątek, 8 listopada, o symbolicznej godzinie 11.11, podczas uroczystego apelu z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zostanie odśpiewany 4-zwrotkowy hymn narodowy.

SzkolapamietaLOGOTYPOdpowiadając na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej, dołączyliśmy do ogólnopolskiej inicjatywy Szkoła pamięta, której zadaniem jest pielęgnowanie wspomnień o zmarłych.
18 października 2019 roku (po zajęciach lekcyjnych)  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem udali się na Cmentarz Komunalny w Drygałach, aby uporządkować zaniedbane, zapomniane  groby i zapalić na nich symboliczny znicz. Ochotnicy, zaopatrzeni w niezbędne narzędzia, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w akcji sprzątania cmentarza. Zbliżające się Święto Zmarłych to również doskonała okazja do poznania osób związanych z historią naszej małej Ojczyzny. To również lekcja pamięci i szacunku, bo jak mawiała Wisława Szymborska: Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
 
                                                                       Opracowała: Halina Archacka
 
 

Tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019), której patronuje Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Tegoroczne  zadanie konkursowe polegało na zredagowaniu pracy literackiej pod hasłem: „Ja za 20 lat”. Należało w niej zaprezentować własne plany na przyszłość  i przedstawić sposób,  jak te postanowienia można zrealizować, pamiętając jednocześnie o tym, by być wierny  marzeniom. Uczennice Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego- Diana Walendzik (kl.VIII”a”) i  Zuzanna Zarzecka (kl.VIII”b”) otrzymały wyróżnienia za przedstawienie pomysłów na temat wizji własnej przyszłości. Uczestniczki konkursu pisały prace pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego - Haliny Archackiej.

 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz pierwszy uczestniczyli w międzynarodowej akcji Code Week. To społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja, co rok, organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W tym roku Code Week odbył się już po raz szósty. To była świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Przez kilka dni dzieci klas 1-3 na zajęciach edukacyjnych m.in. wykonały roboty, bawiły się w kodowanie z wykorzystaniem maty do kodowania, strzałek kierunkowych, kubeczków i tabletów. W taki sposób, poprzez zabawę, poznawały zasady programowania. W #CodeWEEk 2019 uczestniczyli również uczniowie klas IV-VIII. W trakcie zajęć zmierzyli się z problemami programistycznymi w programie Scratch. Tworzyli gry, stosowali algorytmy sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne, realizowali algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem oraz algorytmy wykorzystujące podzielność liczb.
 
 
 
 
 

W dniu 11 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez p. Sylwię Foltyńską, Annę Chełstowską, Wiolettę Kowalewską i Karolinę Akus. W rolę aktorów wcielił się uczniowie klas VIII, VIIa oraz 0a i 0b.Na wesoło uczniowie podziękowali nauczycielom za ich trud i codzienną pracę.
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach włączyli się do akcji pod patronatem MEN "Szkoła pamięta". Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

01 października 2019 roku uczniowie klas V- VI mieli możliwość uczestnictwa w programie profilaktycznym „ DEBATA”. 

Adresatami programu była grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową. Program miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Autorem programu jest Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
Podczas warsztatów wykorzystano metody: burza mózgów, drama, praca w małych grupach, dialogowanie.
Program „Debata” reprezentuje formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu. Obecna wersja programu znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.                                     
07 października 2019 roku starsi uczniowie – klasy VII-VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Jest  to program profilaktyczny którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. Zaletą programu była jego elastyczność i prostota zastosowania. Program oprócz dostarczenia młodzieży wiedzy na temat „dopalaczy” poruszał tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana. Oba programy cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.
Opracowała: Justyna Gacman- pedagog szkolny.

 

 
 

 
 
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).
 
Biorąc pod uwagę słowa papieża Franciszka, uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączają się do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolne Koło Caritas. W nadzwyczajnym miesiącu misyjnym postanowiliśmy odpowiedzieć na apel siostry Barbary Pilar, misjonarki z Kamerunu i przyłączyć się do akcji „Pomoc Merveille z Kamerunu”.
Merveille jest 12-letnią dziewczynka, która bardzo dobrze się uczy i marzy o ukończeniu szkoły średniej, aby w ten sposób poprawić swoją sytuację życiową. Niestety, po śmierci mamy opiekuje się nią schorowana babcia, której nie stać  na posłanie wnuczki do szkoły z internatem, stąd apel siostry Pilar i nasza na niego odpowiedź.
W odpowiedzi na akcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie „Pomoc dla szkół w Starych Trokach i Kiwiszkisz na Litwie” zorganizowaliśmy zbiórkę słodyczy, z których zostaną przygotowane paczki dla dzieci. Smakołyki można przynosić do 22 listopada 2019 roku do świetlicy szkolnej.
W ramach wspierania potrzebujących w kraju i za granicą w szkole odbędzie się również zbiórka odzieży, kocy, pościeli, ręczników, zabawek i artykułów szkolnych, która trwać będzie do czerwca 2020 roku.
Apelujemy, aby przynoszone dary były czyste, kompletne i w miarę możliwości spakowane. Składać je można w świetlicy szkolnej, a my sukcesywnie przekazywać je będziemy potrzebującym.
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.”
                                                                                                                              autor nieznany
                                                                                                                      Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

plakat strona EFS1 Gmina Biała Piska 1 1

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska”.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gminy Biała Piska, a dokładniej wśród 40 kobiet i 80 mężczyzn.

W ramach projektu przewidziane są:

  •   badania wstępne i diagnoza,
  •   działania terapeutyczne – rehablitacja medyczna,
  •   aktywizacja ruchowa,
  •   edukacja zdrowotna.

Z zakresu edukacji prozdrowotnej mogą skorzystać osoby zamieszkujące gminę Biała Piska, w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety od 18 do 59 roku życia i mężczyźni od 18 do 64 roku życia.
Z zakresu badań diagnostycznych mogą skorzystać osoby zamieszkujące gminę Biała Piska, w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety w wieku od 50 do 59 lat i mężczyźni w wieku od 50 do 64 lat.

Wartość projektu, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, wynosi 356 242,50 zł.
Projekt w ramach wdrożenia "Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu" potrwa do 31 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej (pokój nr 10) lub telefonicznie (tel. 87 424 13 54).
Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej: http://bip.bialapiska.pl/index.php?wiad=9094

Logo PNWM

18 września 2019 r. młodzież realizująca projekt w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2019 odwiedziła Mazurolandię i Gierłoż.

Uczestnicy wycieczki podziwiali w Mazurolandii ogrody Hitlera i makiety Wilczego Szańca, miniatury zamków znajdujących się na Warmii i Mazurach oraz zwiedzili muzeum II wojny światowej. Wiele wrażeń dostarczył im pobyt na strzelnicach: rycerskiej i militarnej. Niecodzienną atrakcją był również przejazd wozem militarnym do Gierłoży, gdzie obejrzeli pozostałości bunkrów z II wojny światowej.

logo tmW dniach 30.09.-04.10.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Stanisławwa Palczewskiego w Drygałach uczestniczyła w akcji IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia mieli okazję nadrobić te zaległości w szkole (dzięki plakatom zamieszczonym na terenie szkoły, zabawom i konkursom) oraz w domu.

04.10.2019 w klasach na lekcjach matematyki przeprowadzone zostały pisemne egzaminy z tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy poprawnie wykonali wszystkie działania zdobyli tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia i otrzymali legitymację MT EXPERT. Na przerwach odbyły się ustne egzaminy. Zainteresowani uczniowie wybierali losy z 5 przypadkami mnożenia. Jeżeli podali wszystkie poprawne odpowiedzi otrzymali odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

W akcji udział wzięli uczniowie klas III-VIII. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji.

Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”.

Koordynatorzy:
Małgorzata Konopka i Małgorzata Krom.

Logo PNWM

We wtorek (17.09.2019 r.) młodzież polska i niemiecka zetknęła się z inną rzeczywistością w Zjawiskolandzie w Reglu. W tym dniu zwiedzili też Drygały. Obejrzeli kościół i przyległy do niego cmentarz, pomniki przyrody i przede wszystkim naszą Szkołę. Popołudnie spędzili w Ełku, a wieczór – na integracyjnej dyskotece w Ośrodku Wczasowym Gryfia w Szeligach.

 

17 października 2019r. do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach zawitało MOBILNE PLANETARIUM z Centrum Edukacyjnego Planeta Anuka. Warsztaty miały formę multimedialnej prezentacji, bogato ilustrowanej animacji, symulacjami komputerowymi i ciekawymi zdjęciami. Dzieci i młodzież poznały budowę Układu Słonecznego i sekrety Kosmosu. Niezwykła wycieczka na odległe planety pobudziła wyobraźnię uczniów.

Logo PNWM

Wczoraj, tj. 16 września, do Ośrodka Wypoczynkowego Gryfia w Szeligach przyjechała grupa młodzieży z Eggebek oraz ze Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach. Młodzież poprzez gry i zabawy integracyjne obchodziła Dzień Kropki.

Sami zobaczcie, jak ciekawie spędzili pierwszy dzień.

 

WRAHDziś, 16 października 2019 roku, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz kolejny brała udział w akcji Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, która jest organizowana jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jej celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, oraz kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez ćwiczenia praktyczne na fantomach.

W akcji wzięli udział uczniowie klas ósmych, siódmych i szóstych pod opieką p. Anity Kucharskiej-Bigielis oraz p. Katarzyny Zielińskiej.

 

Logo PNWM

W dniach 16.09.2019 r. – 20.09.2019 r. w ramach wymiany PNWM Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach będzie gościć przyjaciół z Niemiec - szkołę Eichenbachschule z Eggebek.

Uczniowie naszej szkoły oraz szkoły partnerskiej będą spędzać razem miło i aktywnie czas, doskonalić umiejętności językowe w zakresie komunikacji w naturalnych sytuacjach.

W programie projektu zaplanowano m. in. wycieczkę do Wilczego Szańca oraz Mazurolandii. Młodzież zwiedzi bunkry II wojny światowej, muzeum II wojny światowej oraz park miniatur. Atrakcją pobytu w Gierłoży będzie również przejażdżka samochodem militarnym. Ponadto uczniowie spędzą aktywnie czas w parku linowym w Spychowie oraz zwiedzą Zjawiskoland w Reglu.

Projekt wymiany finansowany jest przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Gminę Biała Piska.

Logo z kółkamiOd 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich, w każdym wieku.

Europejski Tydzień Kodowania to …

wydarzenie społeczne, w które angażują się wszystkie europejskie państwa i nie tylko! Jego misją jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu programowania i zachęcanie osób w każdym wieku do rozpoczęcia przygody z programowaniem. W skrócie: jeśli wiesz co nieco o programowaniu – w trakcie CodeWeek dowiesz się jeszcze więcej, jeśli o programowaniu nie wiesz nic – CodeWeek to świetna okazja, by zacząć swoją przygodę z kodami i robotami. Zapewniamy – to prostsze, niż Wam się wydaje!

Po co uczyć dzieci programowania?

Po co nam to programowanie? To nie tylko ścieżka kariery. To przede wszystkim nauka, która daje szansę na zdobycie uniwersalnych kompetencji – kluczowych nie tylko dla dzieciaków, ale i bardzo przydatnych w dorosłości. Wbrew popularnej opinii - programowanie to nie tylko siedzenie przed komputerem, ale to przede wszystkim ćwiczenie logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi czy umiejętności matematycznych. Projektowanie prostych komputerowych algorytmów daje dzieciom (i wielu dorosłym) poczucie sprawczości oraz uczy zadaniowego podejścia do problemów. Praca w zespołach, czy szukanie wspólnych rozwiązań, pomagają doskonalić także kompetencje społeczne. Nie trzeba być matematycznym orłem, by być świetnym programistą. Dajemy słowo – humaniści także sobie poradzą.

Programowanie to frajda!

Zeszłoroczna edycja CodeWeek cieszyła się ogromną popularnością! Przez dwa tygodnie w całej Polsce zorganizowano ponad pięć tysięcy wydarzeń. Organizatorzy są bardzo dumni z tego wyniku i bardzo wdzięczni wszystkim, którzy się zaangażowali. Apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia, dlatego w tym roku mierzymy jeszcze wyżej. Na kogo liczymy najbardziej – oczywiście na uczniów, nauczycieli i rodziców. Bez Was nic się nie uda.

Nasz plan działań został zaakceptowany i otrzymaliśmy status #CodeWeek2019 Organisercodeweek badge 2019

Planujemy serię zajęć z dziećmi i młodzieżą wykorzystujących różne sposoby kodowania, zarówno z wykorzystaniem komputera jak też bez. Odbędą się zajęcia z programowania robotów, gdzie starsi uczniowie będą uczyć młodsze dzieci programowania. W starszych klasach odbędą się zajęcia z programowania w językach Scratch i C++. W trakcie #CodeWeek2019 w naszej szkole odbędą się m. in. następujące wydarzenia:
1. Zabawy z kodowaniem.
2. Programowanie z kotem.
3. Kody, szyfry i ……………
4. Zabawy z piłkami.
5. Cztery pory roku.
6. Gramy na różnych owocach i warzywach (Makey, Makey).
7. Wykonanie wspólnego plakatu.

Koordynatorzy #CodeWeek2019 w naszej szkole:

Andrzej Rosiński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Chrostowska- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na:

www.koduj.gov.pl

https://codeweek.eu/

oraz na Code Week PL na Facebook’u https://pl-pl.facebook.com/CodeWeekPL/ 

Opis naszych działań znajduje się tutaj

Logo PNWM

W miłej atmosferze upłynął tydzień uczniom ze szkół: w Drygałach i Eggebek. Wspólnie spędzony czas na wycieczkach, spacerach, zabawach, dwujęzycznych konwersacjach umożliwił zawarcie nowych kontaktów, a nawet przyjaźni.

W myśl założeń projektu Poznajemy naszego sąsiada młodzież kształciła umiejętność porozumiewania się w obu językach w sytuacjach życia codziennego. Goście z Niemiec odwiedzili atrakcyjne miejsca na Mazurach, natomiast nasi uczniowie poznają kraj sąsiada podczas wizyty w maju 2020 r.

 

Logo PNWM3 czerwca 2019 roku młodzież Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach udała się z wizytą do zaprzyjaźnionej gminy Eggebek. W ramach realizacji wymiany partnerskiej z naszymi przyjaciółmi ze szkoły Eichenbachschule Eggebek kontynuowała rozpoczętą we wrześniu 2018 roku współpracę.

Podczas tygodniowego pobytu uczniowie zwiedzili Muzeum Morza – Multimar Wattforum w Tönning, odbyli rejs statkiem do banku fok, poznali walory nadmorskiej miejscowości Sant Peter – Ording. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła im wizyta w wiosce i w Muzeum Wikingów - Viking Museum Haithabu, jedno z najważniejszych muzeów archeologicznych w Niemczech. Zwiedzili oni również miasto Flensburg, a także uczestniczyli w spływie łodziami kanu – trasą kajakową Treene.

Pobyt w Niemczech umożliwił poznanie tradycji, kultury i elementów historii, a także był wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim.

Mamy nadzieję, że nawiązane przyjaźnie przetrwają upływ czasu i odległość.

Serdeczne podziękowania składamy organizatorom i sponsorom: Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Pani Burmistrz Białej Piskiej.

 

 

Logo PNWM

Niezapomnianych wrażeń dostarczył młodzieży polskiej i niemieckiej aktywny wypoczynek w Parku Linowym w Spychowie.

Dziewczęta i chłopcy sprawdzili swoje umiejętności wspinaczki na dwóch trasach o zróżnicowanym stopniu trudności. Zdjęcia pokazują, jak poradzili sobie z tym niecodziennym zadaniem wymagającym nie lada kondycji.

Po przejściu trasy można było się ogrzać przy ognisku, wypić gorącą herbatę i posilić się ciepłą kiełbaską, zwłaszcza że pogoda tego dnia nie sprzyjała naszym wycieczkowiczom.

Dnia 21 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”. Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. „Kangur” w niezawodny sposób integruje młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych wycieczkach i międzynarodowych obozach naukowo-rekreacyjnych. W naszej szkole udział wzięło 31 uczniów w następujących kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet i Junior. Uczestnicy „Kangura” przez 75 minut zmagali się z zadaniami konkursowymi. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał układankę przestrzenną w postaci breloczka.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:
Igor Matusiak – uczeń klasy VIa - w kategorii „Beniamin”,
Cezary Bogusławski – uczeń klasy VIII - w kategorii Kadet”.


Wyróżnionym uczniom gratulujemy!

Szkolny Koordynator Konkursu
Małgorzata Konopka

loader

ZP baner 600x600px

baner profilaktycy

U MALUCHÓW

W SPORCIE

Mamy Mistrza !!!

04 kwiecień 2009

Nasi uczniowie brali udział w zawodach tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”. W zawodach w woj. Warmińsko-mazurskim wzięły udział 52 gminy, które podzielono na 12 grup. Naszą gminę przydzielono w I rundzie do XI grupy (Biała Piska, Ełk, Orzysz). Z naszej...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI ...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI...

Gminne eliminacje już za nami.

28 październik 2009

Dnia 17 października byliśmy gospodarzami gminnych eliminacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Wiejskich LZS. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy jak zwykle wykazali się wysoką formą. Reprezentanci Zespołu...

Biegi uliczne

29 październik 2009

W październiku odbyły się dwie edycje biegów ulicznych (przełajowych). Pierwsza na szczeblu gminnym (02.10 w Białej Piskiej) a druga na szczeblu powiatowym (28.10 w Rucianem Nidzie). W obu edycjach I miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna...

certyfikat dobrze zaprojektowana szkola m

W AKTUALNOŚCIACH

Światowy Dzień Cukrzycy

14 listopad 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Cukrzycy. W ramach akcji prowadzono działania...

Regulamin konkursu recytatorskiego JESIEŃ WIERSZEM MALOWANA

13 listopad 2019

Celem konkursu jest prezentacja i upowszechnienie żywego słowa oraz uwrażliwienie uczniów na piękno barw jesiennego krajobrazu. Konkurs popularyzuje polską poezję,...

DZIAŁAMY - WIEDZĘ ZDOBYWAMY

11 listopad 2019

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod honorowym patronatem MEN "Dzieci uczą rodziców" uczniowie klasy II "a" wraz z wychowawcą p....

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

06 listopad 2019

Bajki, baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają ważną rolę w życiu dziecka. Dlatego bajkowi bohaterzy doczekali się swojego...

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego

06 listopad 2019
Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego

3 października 2019 r. powitaliśmy już kolejny raz nowy rok szkolny 2019/2020 na sportowo, turniejem piłki nożnej pod hasłem "Inauguracja...

Szkoła do hymnu

06 listopad 2019
Szkoła do hymnu

Nasza Szkoła włączy się w akcję Szkoła do hymnu. W piątek, 8 listopada, o symbolicznej godzinie 11.11, podczas uroczystego apelu z okazji 101....

DZIEŃ MARCHEWKI

05 listopad 2019

30.10.2018 r. przedszkolaki z grupy Ob przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach świętowały "DZIEŃ MARCHEWKI". Jak sama nazwa...

Wizyta w Sołeckim Centrum Kultury

05 listopad 2019

Realizując projekty czytelnicze "Magiczna moc bajek" i "Mały miś w świecie wielkiej literatury" dzieciaki z grupy 0b ze Szkoły Podstawowej...

Gminny Konkurs Recytatorski

04 listopad 2019

4 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach wzięły udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim...

Sprzątanie cmentarza

03 listopad 2019
Sprzątanie cmentarza

Odpowiadając na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej, dołączyliśmy do ogólnopolskiej inicjatywy Szkoła pamięta, której zadaniem jest pielęgnowanie wspomnień o zmarłych. 18...

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

29 październik 2019

  Tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019), której patronuje Stowarzyszenie...

UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁA PAMIĘTA

28 październik 2019

W poniedziałek, 28 października, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Drygałach włączyli się do akcji „Szkoła pamięta”. Dzieci aktywnie pracowały na...

JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI

28 październik 2019

25 października br. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach od rana panowała świąteczna atmosfera. W tym dniu pierwszoklasiści...

Nasz udział w Code Week

26 październik 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz pierwszy uczestniczyli w międzynarodowej akcji Code Week. To społeczna inicjatywa,...

Nasz udział w Code Week

26 październik 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz pierwszy uczestniczyli w międzynarodowej akcji Code Week. To społeczna inicjatywa,...

Dzień Edukacji Narodowej

26 październik 2019

W dniu 11 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez p. Sylwię Foltyńską,...

Magiczna moc bajek

26 październik 2019

W ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Magiczna moc bajek" dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w...

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

26 październik 2019

Grupy przedszkolne naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Dzieci zabierają misia do domu i...

Dbamy o las

26 październik 2019

W ramach Projektu "Dbamy o las" dzieci z grupy 0a wykonały kolorowe grzybki, które na pewno ozdobą naszą salę. Żaden...

Święto drzewa

26 październik 2019

W dniu 10 października obchodziliśmy Święto Drzewa. Z tej okazji wykonaliśmy ilustrację, które przedstawiają piękno jesiennych drzew.    

Szkoła pamięta

23 październik 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach włączyli się do akcji pod patronatem MEN "Szkoła pamięta". Zbliżają się dni,...

Nasza szkoła stawia na profilaktykę

23 październik 2019

  01 października 2019 roku uczniowie klas V- VI mieli możliwość uczestnictwa w programie profilaktycznym „ DEBATA”.  Adresatami programu była...

DOBRO POWRACA

23 październik 2019

    „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek)....

Zegar w aplikacji Scratch Jr

23 październik 2019

18 października w kl. 2b podczas zajęcia Plan dnia zakodowany w obrazkach i aplikacji ScratchJr uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytania...

Dyktanda graficzne

23 październik 2019

W czasie Tygodnia Kodowania klasy IIa i IIb  wykonywały uwielbiane przez dzieci dyktanda graficzne. Część uczniów wykonywała zadania polegające na...

Ogólnopolski Projekt "Podróże Jeża ze Zgierza".

23 październik 2019

Grupa przedszkolna 0a ze Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach realizuje zadania Ogólnopolskiego Projektu Podróże Jeża ze Zgierza. 😉 Zadaniem dzieci...

„Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska”

22 październik 2019
„Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska”

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała...

Szkolny konkurs "Mój wymarzony zawód"

22 październik 2019
Szkolny konkurs "Mój wymarzony zawód"

W okresie 21- 25 października 2019 r. na terenie województwa warmińsko - mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach Warmińsko - Mazurskiego...

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

18 październik 2019
IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniach 30.09.-04.10.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Stanisławwa Palczewskiego w Drygałach uczestniczyła w akcji IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.Akcja miała...

Zabawy kubeczkami

17 październik 2019

Klasa 0a pod kierunkiem p. Sylwii Narewskiej budowała wieże według podanych zasad. Na początku dzieci zapoznały się z nowym materiałem...

Klasa trzecia bierze udział w akcji WOŚP. Ratujemy i uczymy ratować

17 październik 2019

Uczniowie uczyli się jak sprawdzić oddech osoby nieprzytomnej oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. (Kontynuacja programu udzielania pierwszej pomocy)....

Kosmiczne warsztaty

17 październik 2019

17 października 2019r. do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach zawitało MOBILNE PLANETARIUM z Centrum Edukacyjnego Planeta Anuka. Warsztaty...

Kolory jesieni

17 październik 2019

16 października klasy drugie wybrały się na spacer po okolicy Drygał w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.  Dzieci...

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 2019

16 październik 2019
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 2019

Dziś, 16 października 2019 roku, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach po raz kolejny brała udział w akcji Europejski Dzień Przywracania...

Klimatyczna klasa

09 październik 2019

Jak wspólnie zapracować na sukces? dowiedzieli się uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w ramach projektu "KLIMATYCZNA KLASA"....

Ziemniaki, ziemniaczki, kartofle...

09 październik 2019

Uczniowie klasy II a już wiedzą skąd i kiedy przywędrowały ziemniaki do Polski i co można z nich zrobić. A...

Dary jesieni

07 październik 2019

Co jesień w koszu niesie przekonali się uczniowie klasy II a i I a. Jesienna dekoracja, kącik przyrody pełen skarbów,...

Jestem asertywny

06 październik 2019

Lekcja asertywności w klasie trzeciej.  

#CodeWeek2019

04 październik 2019
#CodeWeek2019

Od 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym...

Akademia Bezpiecznego Puchatka

03 październik 2019

  Już po raz kolejny uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach dołączyli do ogólnopolskiego programu edukacyjnego...

SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO

03 październik 2019

Sezon na owoce i warzywa w pełni trwa! Dzieci z klasy IIa i IIb poznają zasady zdrowego odżywiania, poznają witaminy...

Projekty maluchów

02 październik 2019

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy Ia i IIb Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach uczestniczą w projektach edukacyjnych w ramach programu...

W klasie miło i smakowicie

02 październik 2019

Promując zdrowy styl życia i zachęcając do tego, aby utrzymać zbilansowaną dietę uczniowie klasy Ia naszej szkoły przygotowali "zdrowe śniadanie"...

Na małej scenie - pierwsza odsłona

01 październik 2019

Członkowie koła artystycznego z klasy II a i II b wykonali kukiełki z warzyw i pokazali swoje teatralne umiejętności.