baner glowny sp 02

 

15 maja 2019r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej odbyła się I edycja Konkursu Czytelniczego "Mistrz pięknego czytania", którego głównym celem jest rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Miło nam poinformować, że Mateusz Zalewski z klasy III a i Dominika Sieszputowska z klasy VII b zajęli trzecie miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Cele konkursu:
• rozwijanie i rozpoznawanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci, 
• zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
• motywowanie uczniów do przestrzegania zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze.

Zasady konkursu:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV SP,
• uczniowie wykonują prace techniczne o dowolnej technice,
• prace składane są do nauczyciela zajęć technicznych do dnia 24 maja 2019 r.,
• każdy uczeń może wykonać tylko jedna pracę,
• zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody.

Regulamin do porania Regulamin.

Organizator: Wioletta Kowalewska

30 kwietnia br. w naszej szkole odbył się apel z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klas: Ib, IIIa, IVa, IVb, Va, Vb i IIIb gimnazjum pod kierunkiem p. Barbary Zielińskiej, p. Wioletty Zakrzewskiej, p. Justyny Połujańskiej – Golanko, p. Teresy Chrostowskiej, p. Sylwii Narewskiej przygotowali część artystyczną, która przybliżyła społeczności szkolnej wydarzenia historyczne i okoliczności powstawania pierwszej polskiej konstytucji. W uroczystym nastroju wysłuchaliśmy patriotycznych wierszy i pieśni. Akademia była okazją nie tylko do przypomnienia o bardzo ważnych faktach z historii Polski, lecz także do chwili refleksji nad tym, czym jest wolność i patriotyzm.

Opracowała: Justyna Połujańska – Golanko 

Dnia 8 kwietnia w naszej szkole odbył się Apel poświęcony Misterium Męki Pańskiej. Został przygotowany i zaprezentowany przez uczniów klasy III Gimnazjum. Scenariusz do tego przedsięwzięcia przygotowała Dominika Kadelska, która jednocześnie grała szatana.

Opiekę nad aktorami sprawowały Pani Sylwia Foltyńska i Pani Alina Dybikowska.

 

28 marca 2019r. troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych organizowanym przez ZDZ Białystok oddział w Piszu. Piotr Ogonowski z klasy IIIB gimnazjum powtórzył sukces sprzed roku i ponownie zajął I miejsce! Piotr wykazał się ogromną wiedzą i odpowiedział prawidłowo na prawie wszystkie konkursowe pytania, tracąc jedynie 3 punkty. Zaraz za podium uplasował się drugi z uczestników - Kacper Zduńczyk z klasy VIIIA, otrzymując od organizatorów wyróżnienie. Wysoki wynik osiągnęła również Oliwia Godlewska z klasy VIIB - uzyskując niewiele mniej punktów od Kacpra i plasując się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczestników konkursu. Gratulujemy!
Poseł na Sejm RP, Jerzy Małecki, który funduje część nagród i patronuje zmaganiom młodzieży, był obecny podczas konkursu i osobiście uczestniczył w ogłoszeniu wyników. Zwycięzcom pogratulował sukcesu, a pozostałym uczestnikom udziału. Podziękował również za zainteresowanie tematyką Niezłomnych. Podobnie jak w ubiegłym roku, Piotr i 9 uczniów z naszej szkoły pojedzie na wycieczkę do Warszawy. Życzymy miłych wrażeń i liczymy na ciekawą relację z wyjazdu.

Przygotowała: Sabina Duchnowska

 

2 kwietnia obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU. Celem globalnej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu, którym dotkniętych jest coraz więcej dzieci oraz ich rodzin, zarówno w Polsce jak i na świecie. Nasza szkoła również włączyła się w obchody tego święta. Na korytarzu pojawiła się gazetka tematyczna, a na znak solidarności z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem, uczniowie i nauczyciele ubrali niebieskie elementy garderoby.
"Wszyscy jesteśmy na tej ziemi po coś. Nie jesteśmy tacy sami i to jest potęga człowieka, że uzupełniamy się i uczymy się od siebie. Dzięki temu możemy sięgnąć gwiazd, zdobyć to, co wydawałoby się poza naszym zasięgiem". 
Organizatorzy: Justyna Połujańska – Golanko, Izabela Dziczek
 

  ,,Przed wejściem na szczyt trzeba wpierw oswoić  się  z pagórkami”
 
22 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski Poetów Tworzących na Warmii i Mazurach. W konkursie wzięło udział 20 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Biała Piska. Młodzi recytatorzy w myśl sentencji Kazimierza Chyły ,,Przed wejściem na szczyt trzeba wpierw oswoić się z pagórkami” pokonując stres i swoją nieśmiałość pięknie recytowali utwory znanych, mniej znanych i zupełnie nieznanych poetów naszego regionu, w tym: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Michała Kajki, Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego, Marii Zientary - Malewskiej, Zbigniewa Chojnowskiego, Wojciecha Kasa, Romana Kureczko, Krzysztofa Daukszewicza i Dawida Kraszewskiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV – VI i klas VII – VIII i III klasy oddziału gimnazjalnego. Laureatkami konkursu zostały:
Kategoria I - klasy IV- VI
I miejsce – Amelia Januszczyk  SP. Drygały
II miejsce – Chalamońska Izabela (SP. Kożuchy), Konopka Weronika(SP. Drygały), Florczyk Oliwia (SP. Drygały)
III miejsce – Antoniak Katarzyna i Słonawska Julia (SP. Biała Piska)
Kategoria II - klasy VII- VIII i oddziały gimnazjum 
I miejsce- Sztejna Iga (SP.Drygały)
II miejsce – Nowacka Zuzanna (SP. Biała Piska)
III miejsce – Kadelska Dominika (SP, Drygały)
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Drygały i posła Jerzego Małeckiego.
Jak wynikało z opinii uczestników konkurs spełnił założone cele, czyli zintegrował nauczycieli i uczniów ze szkół naszej gminy, rozbudził u uczniów potrzebę uczestnictwa i sukcesu oraz stworzył uczniom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich.  Ważnym było to, że zarówno nauczyciele , uczniowie jak i rodzice poznali twórców zupełnie nieznanych , a piszących o pięknie naszego regionu.
                                                                                    Koordynatorzy konkursu:
                                                                                     Barbara Zielińska
                                                                                     Justyna  Połujańska - Golanko
  Małgorzata Zawadzka
 

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach
W tym roku po raz drugi nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Inicjatywę uczestnictwa w obchodach DBI zgłosiliśmy na stronie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Szkolne obchody DBI w tym roku były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań. Przygotowano tematyczną gazetkę ścienną na holu korytarza szkolnego, tuż przy wejściu do szkoły, dotyczącą bezpieczeństwa i zagrożeń płynących z sieci. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej na lekcjach informatyki i w klasach III (oddziały gimnazjalne) w ramach godzin z wychowawcą przeprowadzono pogadanki na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Podczas zajęć komputerowych uczniowie obejrzeli krótkie filmy, takie jak: „Owce w sieci”, z których dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie i u kogo mogą uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III) zapoznały swoich uczniów z serwisem internetowym dla dzieci, poświęconym edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie – Sieciaki.pl. Najmłodsi uczniowie po zalogowaniu się do serwisu Sieciaki.pl mogli skorzystać z 15 – modułowego kursu e – learningowego, gdzie każdy moduł dotyczył innego tematu bezpieczeństwa dzieci online: kwestii prywatności, cyberprzemocy, niebezpiecznych treści, hejtu, zakupów online czy nadużywania Internetu. W ten sposób dzieci poznały Drużynę Sieciaków i Sieciuchów. Uczennica klasy III wzięła udział w dwóch konkursach organizowanych przez serwis Sieciaki.pl: w konkursie na plakat pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” (wyróżnienie) oraz w konkursie na rymowankę pod takim samym hasłem. W ramach tegorocznych obchodów DBI nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ogłosili szkolny konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I – uczniowie klasy I – III edukacji wczesnoszkolnej, grupa II – uczniowie klasy IV – VIII szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu była popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci. Po rozstrzygnięciu konkursu we wszystkich kategoriach zostały przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów: pendrive 16 GB oraz power bank. Kolejnym działaniem realizowanym w ramach DBI było spotkanie z Policjantem Powiatowej Komendy Policji w Piszu, który przeprowadził pogadankę dla uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz prawnych konsekwencji niewłaściwego korzystania z Internetu. Omówiono zagrożenia niewłaściwego korzystania przez uczniów z Internetu. W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” uczniowie klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej realizowali tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Nasze działania skierowaliśmy również do rodziców. Na zebraniach przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w Internecie. Zwrócono również uwagę na zagrożenia płynące z sieci, a szczególnie na realne zagrożenie, jakim jest gra „Momo Challenge”. Ostatnim, dodatkowym i podsumowującym działaniem realizowanym przez szkołę, było przygotowanie przez uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz klas VII – VIII przedstawienia profilaktycznego pt. „Z mroku wyłonił się Internet”, dotyczącego zagrożeń płynących ze strony Internetu, tj. wirusy, spam, uzależnienie, złe treści, oszuści itp. Podczas apelu wręczono nagrody za udział w konkursach. Podejmowane przez nas działania pozwoliły uświadomić uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia poprzez zabawę, naukę i twórczość artystyczną wciągnęły, mobilizowały uczniów do działań i doskonale spełniały rolę edukacyjną. Wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację zadań w ramach obchodów DBI, składam serdeczne podziękowania. 
Koordynator akcji: Teresa Chrostowska
 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drygałach  zapraszają na spotkanie w sprawie rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020 , które odbędzie się 15 marca 2019r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach ul. Szkolna 2.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.
13 marca 2019 roku w godzinach od 8.30 do 13.00 będzie czynny na terenie szkoły (gabinet pedagoga) punkt konsultacyjny, w którym dyżur będzie pełnił psycholog. Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z poradnictwa.

logo

„Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy”

W związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Drygałach odbył się uroczysty apel upamiętniający Niezłomnych Bohaterów. W sposób szczególny uczczono postać i dokonania pułkownika Witolda Pileckiego. Uroczystość uświetniły wiersze i piosenki poświęcone Żołnierzom Antykomunistycznego Podziemia.

S. Duchnowska

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu odbędzie się 5 lutego 2019r. Hasło przewodnie nadchodzących obchodów to "Działajmy razem!" Nasza szkoła również zgłosiła swoją inicjatywę na stronie www.dbi.pl i uczniowie wezmą udział w tym przedsięwzięciu.Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

 

 

W dniach 22 i 23 stycznia 2019 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia plastyczne. Dzieci pod kierunkiem Pani Anny Chełstowskiej wykonały prace farbami witrażowymi. Piękne kolorowe kwiaty, rybki i ptaszki pozwoliły zapomnieć o zimie.

 

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”
J. Iwaszkiewicz
 
21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO. Jego ideą jest przypomnienie wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Nasza szkoła również włączyła się w obchody tego święta. Na korytarzach szkolnych i w klasach pojawiły się gazetki o historii i znaczeniu tego szczególnego dnia oraz sentencje zachęcające do dbania o język narodowy. Podczas przerw uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę polonistyczną z zakresu: ortografii, lektur, frazeologii, nauki o języku. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymywali cukierka lub naklejkę. Lekcje języka polskiego obfitowały w zagadki, krzyżówki, rebusy językowe. Na zajęciach z wychowawcą młodzież przygotowywała plakaty na temat: „Mój język świadczy o mnie – wypowiadamy wojnę wulgaryzmom”. Efekty były rewelacyjne. Wszyscy wykazali się niezwykłą kreatywnością. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego za rok!
Justyna Połujańska – Golanko 
Danuta Rogińska 
Halina Archacka
 

19 lutego 2019 roku uczniowie klas IV – VII i III gimnazjum pod opieką p. Justyny Połujańskiej – Golanko, p. Danuty Rogińskiej i p. Małgorzaty Zawadzkiej udali się na wycieczkę do Ełku. Pierwszym punktem programu było obejrzenie w Ełckim Centrum Kultury spektaklu pt. „Ścieżkami bogów”, przygotowanego przez Teatr Artenes z Wrocławia. Była to niezwykle fascynująca podróż do krainy bogów i herosów, którą odbyła bohaterka współczesnego świata – Helenka. Razem z nią widzowie odwiedzili Olimp i spotkali się m.in. z Zeusem, Persefoną, Prometeuszem, Hermesem, Charonem, Narcyzem, Syzyfem. Przedstawienie uświadomiło uczniom ponadczasowy charakter mitów, a dzięki ciekawej scenografii, oprawie muzycznej oraz mistrzowskiej grze aktorskiej zachęciło do wnikliwej lektury mitologii.
Po sztuce teatralnej dzieci odwiedziły firmę Vermiculite Poland, zarządzaną przez p. Dianę Kuprianow. Przedsiębiorstwo zajmuje się obróbką i sprzedażą minerału vermiculit, który ma bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się go w rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie i przemyśle. Uczniowie poznali wyroby, które produkuje firma oraz wzięli udział w konkursie z nagrodami. Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili zadowoleni do szkoły.

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Jest to dzień, w którym przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem był Samorząd Uczniowski.

11 lutego 2019r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i klas trzecich oddziału gimnazjalnego uczestniczyli w koncercie muzycznym pod hasłem: "Zapusty". Muzycy Agencji Artystycznej "Mat"z Olsztyna przekazali uczniom wiedzę na temat muzyki, staropolskich zwyczajów i obrzędów związanych z karnawałem, okresem postu i nadejściem wiosny. Konkurs zakończył się konkursem wiedzy o muzyce, w którym udział wzięli uczniowie: Amelia Januszczyk kl.IV b, Hubert Olszewski kl. VIIIa i Bartosz Cybula kl. IIIa gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, za które dziękujemy. Spotkanie z muzyką bardzo podobało się dzieciom i młodzieży.

 

10 stycznia 2019r. w klasie VI a na godzinie wychowawczej odbyła się lekcja otwarta dla rodziców pt. ,,Po co mi praca”. Zajęcia prowadziła p. doradca zawodowy z PPP-P w Piszu.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o typach szkół, w których mogą kontynuować naukę po ukończeniu szkoły podstawowej. Doradca zawodowy przedstawił również uczniom rodzaje temperamentów oraz nazwy zawodów pasujących do danego typu temperamentu. Zajęcia prowadzone były w miłej i przyjaznej atmosferze.
Lekcję zorganizowała p. Wioletta Kowalewska.

W ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego „Jesteśmy razem 10” uczniowie naszej szkoły 23 i 29 stycznia 2019r. uczestniczyli w wycieczce do Teatru Lalki i Aktora w Łomży zorganizowanej przez Urząd Miejski w Białej Piskiej przy współpracy z M-GOK i Punktem Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym w Białej Piskiej.
 
                                                       Serdecznie dziękujemy!
 

Ogłoszenie

 

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w okresie ferii zimowych codziennie w godzinach 9.00-12.00 organizowane będą zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy. Ponadto w dn.21 - 22 stycznia 2019r. w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się turniej piłki nożnej.

Chętnych serdecznie zapraszamy.

loader

ZP baner 600x600px

baner profilaktycy

U MALUCHÓW

W SPORCIE

Mamy Mistrza !!!

04 kwiecień 2009

Nasi uczniowie brali udział w zawodach tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”. W zawodach w woj. Warmińsko-mazurskim wzięły udział 52 gminy, które podzielono na 12 grup. Naszą gminę przydzielono w I rundzie do XI grupy (Biała Piska, Ełk, Orzysz). Z naszej...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI ...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI...

Gminne eliminacje już za nami.

28 październik 2009

Dnia 17 października byliśmy gospodarzami gminnych eliminacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Wiejskich LZS. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy jak zwykle wykazali się wysoką formą. Reprezentanci Zespołu...

Biegi uliczne

29 październik 2009

W październiku odbyły się dwie edycje biegów ulicznych (przełajowych). Pierwsza na szczeblu gminnym (02.10 w Białej Piskiej) a druga na szczeblu powiatowym (28.10 w Rucianem Nidzie). W obu edycjach I miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna...

certyfikat dobrze zaprojektowana szkola m

W AKTUALNOŚCIACH

Mamy Mistrzów Pięknego Czytania

16 maj 2019

15 maja 2019r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej odbyła się I edycja Konkursu Czytelniczego "Mistrz pięknego...

Szkolny konkurs "Bezpiecznie na drodze".

15 maj 2019

Cele konkursu:• rozwijanie i rozpoznawanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci, • zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,• motywowanie uczniów...

Przygody Wieśka i Cześka

08 maj 2019

Dnia 8 maja 2019r. uczniowie klas 1-3 wybrali się na przedstawienie teatralne pt."Przygody Wieśka i Cześka". Spektakl ten miał miejsce...

Wierszowisko 2019

08 maj 2019

25 kwietnia br. w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej odbyła się XXIII edycja konkursu recytatorskiego Wierszowisko ....

Święto Konstytucji 3 Maja

08 maj 2019

30 kwietnia br. w naszej szkole odbył się apel z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klas: Ib, IIIa, IVa,...

Warto wiedzieć. Będę świadkiem w sądzie.

07 maj 2019

3 kwietnia 2019 roku w oddziale O A odbyły się zajęcia z zakresu edukacji prawnej przeprowadzone przez panią pedagog Justynę...

Spotkanie z przedstawicielem PIP

30 kwiecień 2019

Dnia 30 kwietnia 2019r. uczniowie klas 1 – 3 spotkali się z przedstawicielem PIP w Olsztynie oddział Ełk, który przeprowadził...

Misterium Męki Pańskiej

08 kwiecień 2019

Dnia 8 kwietnia w naszej szkole odbył się Apel poświęcony Misterium Męki Pańskiej. Został przygotowany i zaprezentowany przez uczniów klasy...

I znów zwycięstwo!

03 kwiecień 2019

28 marca 2019r. troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych organizowanym przez...

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

02 kwiecień 2019

2 kwietnia obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU. Celem globalnej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu, którym dotkniętych...

I Gminny Konkurs Recytatorski Poetów Tworzących na Warmii i Mazurach

02 kwiecień 2019

  ,,Przed wejściem na szczyt trzeba wpierw oswoić  się  z pagórkami”   22 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się I...

Zielony parapet

02 kwiecień 2019

Uczniowie klasy Ia zakładają hodowle roślin na parapecie.  

RATUJMY I UCZMY RATOWAĆ

02 kwiecień 2019

Klasa druga uczy się udzielania pierwszej pomocy.  

Akcja czytania bajek maluchom trwa w najlepsze

02 kwiecień 2019

Bajkę "Zagubiony Wilczek" maluchom oddziału przedszkolnego czytała Oliwia Grądzka - uczennica klasy VI a. Dziękujemy!!!    

Wiosenne kanapki w grupie 0b

21 marzec 2019

Dzieciaki wraz z rodzicami robią wiosenne kanapki. Ale pycha!  

Pierwszy Dzień Wiosny w grupie 0a

21 marzec 2019

Maluszki próbowały znaleźć jej oznaki. Po wycieczce czekały na nas wiosenne kanapki. Czas spędziliśmy na zabawie i tańcach. W grupie...

Wyjazd do Ełku - było wesoło i radośnie

21 marzec 2019

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczcili powitanie Wiosny zabawami w sali "Tropiko" w Ełku.   Poznanie egzotycznych ptaków w Papugarnii.  

Niesamowity świat higieny jamy ustnej

21 marzec 2019

W marcu, klasy pierwsze oraz 0a przystąpiły do ogólnopolskiego Programu edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanego przez ekspertów...

Nasze maluszki 0a

14 marzec 2019

W naszej grupie 0a chłopcy pamiętali o Dniu Kobiet. Piękne róże wręczone koleżankom były bardzo miłą niespodzianką. Dziękujemy!!!    ...

Finał konkursu DBI

14 marzec 2019

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu na przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. W konkursie...

Regulamin konkursu z języka angielskiego

14 marzec 2019

  Szkolny Konkurs plastyczny z języka angielskiego „Symbole Wielkiej Brytanii”     Regulamin I  Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady...

Sprawozdanie z realizacji DBI

14 marzec 2019

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach W tym roku po raz drugi nasza...

Zaproszenie

13 marzec 2019

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drygałach  zapraszają na spotkanie w sprawie rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym...

Ogłoszenie

13 marzec 2019

Szanowni Uczniowie i Rodzice. 13 marca 2019 roku w godzinach od 8.30 do 13.00 będzie czynny na terenie szkoły (gabinet...

Uczniowie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.

11 marzec 2019
Uczniowie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.

„Ponieważ żyli prawem wilkaHistoria o nich głucho milczy” W związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w...

Tłusty czwartek u maluchów

28 luty 2019

Dziś maluchy klas I-III i oddziału przedszkolnego 0a pozwalały sobie na słodkie pączki z lukrem, cukrem pudrem, a w środku...

Ciekawe zajęcia

26 luty 2019

Matematyka w praktyce- klasa IVb tworzy wielokąty.   Tak na lekcjach plastyki i muzyki uczniowie rozwijają kreatywne myślenie, doskonalą zdolności...

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

25 luty 2019

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.” J. Iwaszkiewicz   21...

Wycieczka do Ełku

21 luty 2019

19 lutego 2019 roku uczniowie klas IV – VII i III gimnazjum pod opieką p. Justyny Połujańskiej – Golanko, p....

Szkolny konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

18 luty 2019
Szkolny konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu:...

Czarodziejskie słowa

18 luty 2019

18 lutego 2019r. uczniowie klas 0 - 3 wybrali się do Ełckiego Centrum Kultury na przedstawienie teatralne pt. "Czarodziejskie słowa"...

Finał programu Akademia Bezpiecznego Puchatka

17 luty 2019

Uczniowie klasy Ia i Ib otrzymali dyplomy za udział w programie edukacyjnym AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA.   

Uroczystości w oddziale przedszkolnym 0a

17 luty 2019

Dnia 12 lutego 2019r. w grupie 0a odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Było bardzo miło i...

Walentynki

14 luty 2019

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Jest to dzień, w którym przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem był...

Koncert muzyczny

13 luty 2019

11 lutego 2019r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i klas trzecich oddziału gimnazjalnego uczestniczyli w koncercie muzycznym pod hasłem: "Zapusty"....

Nasze laleczki

12 luty 2019

Uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w akcji UNICEFu "Wszystkie kolory Świata". Wykonali laleczkę o imieniu HEYKA. Za pomoc w realizacji...

Kolejne spotkanie z muzyką

11 luty 2019

11 lutego 2019r. uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w koncercie muzycznym PRZYGODY MISTRZA KONCERTMISTRZA, który przygotowała Agencja Artystyczna "MAT" z Olsztyna....

Dbamy o nasze zdrowie

07 luty 2019

W dniu dzisiejszym tj. 7 lutego 2019r. uczniowie klas I – III spotkali się z pielęgniarką szkolną panią Ewą Ossowską....

Ferie zimowe 2019

05 luty 2019

W ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego „Jesteśmy razem 10” uczniowie naszej szkoły 23 i 29 stycznia 2019r. uczestniczyli w wycieczce do Teatru...

Dzień Bezpiecznego Internetu już wkrótce!

23 styczeń 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu odbędzie się 5 lutego 2019r. Hasło przewodnie nadchodzących obchodów to "Działajmy razem!" Nasza szkoła również zgłosiła swoją...

Malowane ferie

23 styczeń 2019

W dniach 22 i 23 stycznia 2019 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia plastyczne. Dzieci pod kierunkiem Pani Anny...

Dzień kredki

23 styczeń 2019

Nudy nie było zobaczcie sami.  

Dzień Babci i Dziadka

21 styczeń 2019

18 stycznia 2019 r. grupa 0 b zaprosiła swoje babcie i swoich dziadków do szkoły. Dzieci przedstawiły inscenizację oraz wręczyły...

Noworoczny Występ Artystyczny Klasy 2a

21 styczeń 2019

Każde dziecko ma jakiś talent. Najważniejsze to go odkryć i motywować malucha, aby rozwijał swoje pasje. Talenty są różne, ale...

Turniej piłki nożnej

21 styczeń 2019

Nie nudzimy się podczas ferii zimowych!