Ja za 20 lat zdj.jpg
Tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019), której patronuje Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Tegoroczne  zadanie konkursowe polegało na zredagowaniu pracy literackiej pod hasłem: „Ja za 20 lat”. Należało w niej zaprezentować własne plany na przyszłość  i przedstawić sposób,  jak te postanowienia można zrealizować, pamiętając jednocześnie o tym, by być wierny  marzeniom. Uczennice Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego- Diana Walendzik (kl.VIII”a”) i  Zuzanna Zarzecka (kl.VIII”b”) otrzymały wyróżnienia za przedstawienie pomysłów na temat wizji własnej przyszłości. Uczestniczki konkursu pisały prace pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego - Haliny Archackiej.