baner glowny sp 02

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach dba o wychowanie patriotyczne, społeczne i obywatelskie swoich wychowanków, dlatego chętnie przystąpiła do konkursu „Polska nasza Ojczyzna”.

Od 24.04.2017r. do 30. 04.207r. w naszej szkole realizowany był projekt „Tydzień z Polską”. W tym czasie uczniowie zachęcani byli do aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, kształtowano wśród dzieci tożsamość narodową oraz postawę szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych, poszerzano ich wiedzę o historii państwa i regionu, uczono odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych. Wychowankowie mieli okazję poznać miejsca związane z historią i kulturą państwa i regionu.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie przedsięwzięcia były: p. Justyna Połujańska – Golanko – koordynator oraz p. Ewelina Jackiewicz – nauczycielka historii i społeczeństwa. W działania projektowe włączyła się cała społeczność szkolna: dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

„Tydzień z Polską” rozpoczęliśmy od Dnia Postaci Historycznych. W tym dniu uczniowie i nauczyciele przebrali się za postacie historyczne z różnych epok. Pojawili się między innymi: rycerze, Krzyżacy, królowa Bona i jej dworzanka, Stanisław August Poniatowski, biała dama, mieszczanie , chłopi średniowieczni i wiele innych osobistości. Tego samego dnia odbył się również teleturniej „Kocham Cię, Polsko”, w którym wzięli udział przedstawiciele klas IV – VI. Do rywalizacji stanęły 3 drużyny: BRATKI, MAKI, STOKROTKI. Dzieci odpowiadały między innymi na pytania z kategorii: historia, literatura, sport, przyroda, nauka. Bawiły się także w kalambury. Musiały też wykazać się znajomością przysłów, zabytków polskich oraz hymnu. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, a ostatecznie minimalną różnicą punktów zwyciężyła drużyna MAKÓW. Ogłoszono także konkurs pt. „ Patriotyczny wystrój klasy” oraz „ Polska moja Ojczyzna”.

25 kwietnia odbyła się prezentacja wybranych regionów Polski : Kujaw, Mazowsza, Kaszub, Kurpi, Mazur, regionu krakowskiego, Podhala, Łowicza. Każda klasa przedstawiła krótką informację o wylosowanym regionie, zaprezentowała strój damski i męski oraz wykonała taniec, przyśpiewkę lub przytoczyła gwarę. Podczas uroczystości gościliśmy grupę przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej. Rozstrzygnięty został również międzyszkolny konkurs „ Dzieje Mojej Ojczyzny – komiks historyczny”.

W kolejnym dniu uczniowie klas Vb i VIa wraz z wychowawcami: p. Jolantą Nitkiewicz i p. Justyną Połujańską – Golanko udali się na wycieczkę do Kowalewa, by tam poznać Miejsce Pamięci Podlaskiej Brygady Kawalerii. Pani T. Chrostowska, zapoznała młodzież z dokładnym położeniem, dziejami miejscowości, zabytkami i szlakiem turystycznym. Następnie dzieci uczciły ciszą pamięć żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii poległych w czasie wojny, zapaliły znicz pod tablicami pamiątkowymi, zwiedziły Izbę Pamięci Narodowej Podlaskiej Brygady Kawalerii, Kaplicę pod wezwaniem św. M.M. Kolbego oraz cmentarz ewangelicki z XIX wieku.
W pomieszczeniu Izby Pamięci uczniowie zachwycali się różnymi eksponatami oraz wpisywali do pamiątkowej księgi.
26 kwietnia p. A. Pawluk i p. W. Zakrzewska przeprowadziły warsztaty plastyczne pt. „ Symbole narodowe”. Ich celem było wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych, narodowej dumy oraz stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym historii polskich symboli narodowych, uczniowie wykonywali różnymi technikami prace plastyczne przedstawiające flagę oraz godło Polski.
27 kwietnia również nie zabrakło emocji. W tym dniu odbył się konkurs recytatorski „Oblicza Ojczyzny”, który został zorganizowany przez nauczycielkę języka polskiego – p. Danutę Rogińską. W patriotyczną atmosferę wprowadził nas utwór „ Żeby Polska” J. Pietrzaka. Następnie na tle pięknej dekoracji, opatrzonej hasłem: „Oblicza Ojczyzny - spotkanie z poezją” recytatorzy zaprezentowali swoje umiejętności, deklamując wiersze opiewające urodę polskiej ziemi i sławiące piękno ojczystego języka. Była to niezwykła poetycka podróż w czasie do najpiękniejszych zakątków w naszej Ojczyźnie. Usłyszeliśmy m.in. wiersze W. Bełzy, M. Konopnickiej, Cz. Janczarskiego, W. Szymborskiej, T. Kubiaka, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, S. R. Dobrowolskiego.

28 kwietnia odbyła się degustacja potraw narodowych. Cała społeczność szkolna miała okazję wyruszyć w inspirującą podróż kulinarną po wyjątkowych smakach kuchni polskiej. Na stole pojawiły się między innymi : pierogi z mięsem, pierogi z kapustą i grzybami, bigos, gołąbki, babka ziemniaczana, pączki, rogaliki, faworki, jabłka pieczone, chleb swojski i wiele innych smakołyków. Potrawy przygotowali uczniowie, rodzice, nauczyciele. Tego samego dnia rozstrzygnięty został również konkurs pt. „Patriotyczny wystrój klasy”. Jury miało trudne zadanie do wykonania , ponieważ każda klasopracownia została pięknie udekorowana biało – czerwonymi barwami . Dzięki przepięknym dekoracjom w szkole zapanowała patriotyczna atmosfera.

W związku z przybyłymi do Polski żołnierzami NATO, którzy stacjonują w odległym o 6 km od Drygał Bemowie Piskim, uczniowie naszej szkoły wykonali ponad 300 kartek z podziękowaniami i życzeniami miłego pobytu w naszym pięknym kraju. Laurki zostały przekazane do gminy, a stamtąd trafią do rąk żołnierzy.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski, przypadającego 2 maja, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach z p. Justyną Połujańską – Golanko w weekend rozdawali mieszkańcom Drygał chorągiewki biało – czerwone . Celem akcji było promowanie pozytywnych wartości, zwłaszcza postaw patriotycznych oraz zachęcenie mieszkańców Drygał do wywieszania polskiej flagi w czasie wszystkich świąt narodowych. Flagi zostały ufundowane przez radnych: p. Krystiana Wojsława i p. Marka Grabowskiego. Rozdano ok. 200 flag.

W trakcie całego tygodnia uczniowie mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w specjalnie przygotowanej na tę okazję ściance. Dzieci wykonały także makiety budynków, które znajdują się w Drygałach ( kościół, szkoła, Sołeckie Centrum Kultury, cmentarz, mleczarnia, gorzelnia, stacja kolejowa). Mogliśmy je podziwiać na górnym holu. Przy wejściu do szkoły umieszczono wystawę zdjęć pt. „Drygały dawniej i dziś”. Nie łatwo było zebrać stare fotografie Naszej Małej Ojczyzny – Drygał. Zdjęcia przedstawiały : szkołę, kościół, restaurację "Cwalina” , dworzec kolejowy, budynek gminy, tartak, a także miejsca spoczynku żołnierzy niemieckich i rosyjskich z czasów I wojny światowej.
Oprócz tego grupa projektowa przygotowała dla kolegów i koleżanek różne quizy, zagadki, rebusy dotyczące naszego kraju i w ten sposób umilała im przerwy. Za każdą dobrą odpowiedź uczniowie obdarowywani byli słodkim upominkiem. Po zajęciach w szkole uczniowie mieli możliwość wcielić się w aktorów i poczuć się jak na planie filmowym. Nakręcono film pt. „Krótka historia Polski widziana oczami uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach”. Akcja toczy się w różnych miejscach: w budynku szkoły, jak poza nią, a czasami nawet w odległych o kilka kilometrów miejscowościach. Było to niesamowite doświadczenie dla nas jako nauczycieli – w roli scenarzystów, choreografów i kamerzystów oraz uczniów – wspaniałych aktorów i narratorów. Film pozostanie nie tylko pamiątką po naszych działaniach, ale będzie można w przyszłości wykorzystać go podczas lekcji jako pomoc dydaktyczną. Zostanie on wyświetlony uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie wykonywali prace plastyczne o tematyce patriotycznej, grali w gry planszowe, układali puzzle. Na lekcjach muzyki śpiewali różne pieśni patriotyczne, a na zajęciach religii tworzyli wiersze o Janie Pawle II i albumy o kardynale Stefanie Wyszyńskim.

W klasie IV a została przeprowadzona lekcja nt. „ Polska moja Ojczyzna”, a w klasie III a i III b odbyły się zajęcia nt.” Polska – jej piękno i historia”.

Zwieńczeniem „Tygodnia z Polską” był uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy piątej i szóstej pod kierunkiem : p. J. Połujańskiej – Golanko, p. J. Nitkiewicz, p. T. Gardockiego przygotowali dla społeczności szkolnej część artystyczną o patriotycznej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbył się występ. Mieliśmy możliwość przypomnienia sobie najważniejszych faktów dotyczących tego wydarzenia. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych, przygotowanych wcześniej przez uczniów. Ostatnim akcentem apelu było podsumowanie projektu, rozdanie nagród i dyplomów ufundowanych przez : p. Dianę Kuprianow oraz p. Andrzeja Ladzińskiego – właściciela firmy „ Budownictwo Ogólne – Ladziński”. Nagrodą w konkursie pt. „Patriotyczny wystrój klasy” był tort biało - czerwony z napisem „Polska nasza Ojczyzna”. Otrzymały go klasy „0” i klasa VI a . Słodki upominek został ufundowany przez panią Jackiewicz.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, uczniom, rodzicom i sponsorom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji „Tygodnia z Polską”.