baner glowny sp 02

 

Regulamin konkursu międzyszkolnego

"Dzieje Mojej Ojczyzny – komiks historyczny"

 

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Drygałach  reprezentowany przez p. Ewelinę Jackiewicz i p. Justynę Połujańską – Golanko.
  2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych z  gminy Biała Piska.
  3. Cele konkursu:
  • pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia Polaków ,
  • zainteresowanie uczniów historią Polski,
  • kształtowanie postaw szacunku do historii własnego narodu,
  • kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu (komiks).

       Zapoznaj się z Regulaminem konkursu