baner glowny sp 02

 

Dnia 30 listopada 2016 roku został rozstrzygnięty Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej”Chłopcy Malowani”, którego celem było rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i żołnierską, poszerzenie edukacji patriotycznej  o prezentację działań o charakterze artystycznym, upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenkę, stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa, rozwijanie wrażliwości artystycznej, wzbogacenie doświadczeń scenicznych młodych wykonawców i konfrontowanie ich osiągnięć z rówieśnikami.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Wioletta Zakrzewska– przewodnicząca

  2. Teresa Chrostowska – członek

  3. Sylwia Narewska – członek

z pośród uczestników konkursu wyłoniła laureatów:

I miejsce – Martyna Bagińska kl. II a PG

II miejsce – Julia Skarzyńska kl. V b SP

III miejsce – Mateusz Podbielski, Hubert Olszewski – kl.VI a SP

GRATULUJEMY!