SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „KOCHAMY CIĘ, OJCZYZNO” z okazji  Roku dla Niepodległej

REGULAMIN

1. Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.
2. Cele konkursu: 
a) kształtowanie uczuć patriotycznych,
b) rozwijanie umiejętności recytatorskich,
c) upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej,
d) rozwijanie zainteresowania poezją,
e) upowszechnianie kultury żywego słowa.
3. Warunki uczestnictwa:


a) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0– VII w następujących kategoriach:
• kl. 0 – I
• kl. II – III
• kl. IV – V
• kl. VI - VII
b) Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej z przygotowanego przez nauczycieli zestawu. Uczeń może wybrać także inny wiersz, jednak musi on uzyskać akceptację nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub nauczyciela polonisty.
c) Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
4. Przebieg konkursu: 
 Konkurs recytatorski odbędzie się 17 maja 2018r.
5. Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizatorzy: p. T. Chrostowska, p. B. Karwowska, p. S. Narewska, p. D. Szczech, p. D. Rogińska, p. Justyna Połujańska - Golanko