baner glowny sp 02

 

10 września 1945 roku po raz pierwszy zadźwięczał dzwonek szkolny, na budynku szkoły zaczęła powiewać flaga biało-czerwona, odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego. Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Stanisław Chrostowski. W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnili: Stanisław Palczewski, Marianna Iłowiecka, Janina Borowa, Grażyna Gołębiewska, Michał Żarski, Marianna Pawluk. Od 1 września 2007 roku funkcję tę pełni pan Andrzej Rosiński.

Według spisu uczniów z 1 grudnia 1945 roku do szkoły uczęszczało 146 uczniów, którzy pobierali naukę w 4 oddziałach klasowych. W szkole pracowało wówczas tylko troje nauczycieli. Kierownikiem szkoły był Stanisław Chrostowski, a jej pierwszymi nauczycielami: Klara Łojewska i Kazimierz Skwarski. W następnych miesiącach do pracy przybyli tu: Maria Konert i Telesfor Smoliński. Przybywało też dzieci, w czerwcu 1946 roku w szkole było już 156 uczniów. W jednej klasie uczyli się uczniowie w różnym wieku, a z każdym miesiącem i rokiem klasy stawały się coraz liczniejsze.

W tym trudnych powojennych latach w szkole brakowało wszystkiego. Wielkim osiągnięciem było zakupienie w 1948 roku radia, a w roku następnym głośników. Zakupiono je za pieniądze zebrane podczas zabaw tanecznych, imprez organizowanych przez ówczesne Grono Pedagogiczne i Komitet Rodzicielski. Wielkim Przeżyciem dla uczniów była 5-dniowa wycieczka do Gdańska, w której wzięło udział 30 uczniów.

W 1949 roku naukę pobierało 280 uczniów. Klasy były bardzo liczne, świadczą o tym zapisy w kronice: "I - 58 uczniów, II - 35, III - 40, IV - 37, V - 58, VI - 31, VII 21". Grono pedagogiczne składało się z 8 nauczycieli.

Dnia 15. 10. 1949r. w szkole otwarto kursy wieczorowe. Uczestniczyły w nich osoby dorosłe, które chciały zdobyć wykształcenie podstawowe oraz repatrianci. Istotne zmiany w poprawie warunków pracy i nauki przyniósł rok 1951, kiedy to uruchomiono centralne ogrzewanie i doprowadzono kanalizację.

W 1953 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Funkcję kierownika szkoły objął Stanisław Palczewski. W szkole funkcjonowały takie organizacje jak: Samorząd Szkolny, SKOW (Szkolne Koło Odbudowy Warszawy), PCK (Polski Czerwony Krzyż), LPŻ (Liga Przyjaciół Żołnierzy), SKO, ZHP.

04. 11. 1957r. w tutejszej szkole została otwarta Szkoła Przysposobienia Rolniczego (w pierwszym roku naukę pobierało 19 słuchaczy). Początkowo kierownikiem tej szkoły był Stanisław Palczewski, a w latach późniejszych Jak Kalinowski.

Z każdym rokiem zwiększała się ilość uczniów i tak w roku szkolnym 1972/73 uczyło się 472 uczniów w 16 oddziałach i pracowało 17 nauczycieli.

01 września 1973 roku nastąpiła zmiana organizacyjna. Szkoła w Drygałach została Szkołą Zbiorczą. Ośmioletnie szkoły podstawowe z okolicznych miejscowości przekazały swoich uczniów z klas V - VIII do szkoły w Drygałach, a stały się punktami filialnymi z klasami I -  IV. Przez wiele lat uczniowie uczyli się w starym budynku, w którym zaczynało brakować miejsca.

 

Dawny budynek szkoły podstawowej, a obecnie mieści się tu gimnazjum

Dzięki staraniom wieloletniego dyrektora tej szkoły Stanisława Palczewskiego 13 października 1973 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, który połączono łącznikiem z dotychczasowym. Nowa szkoła wyposażona była w pracownię fizyko-chemiczną, biologiczną, zajęć praktyczno-technicznych dla dziewcząt. W pozostałych salach urządzono klaso-pracownie: języka polskiego, matematyki, geografii i klas pierwszych. Ponadto w szkole otwarto nową bibliotekę, salę gimnastyczną, świetlicę z kuchnią, pokój nauczycielski, sekretariat, szatnię. Obok szkoły powstały mieszkania dla nauczycieli.

Dzień oddania nowego budynku szkoły na stałe wszedł do kalendarza ważnych uroczystości szkolnych.

Wejście do nowego skrzydła szkoły

Łącznik pomiędzy nowo dobudowanym skrzydłem i starą szkołą

Od roku 1977 zgodnie z zarządzeniem dyrektora gminnego Emiliana Brewki obchody Święta Szkoły połączono z Dniem Nauczyciela.

Od 13 października tego roku uroczystością szkolnym towarzyszy hymn szkolny pt. "Gospodarze" (zapis w kronice szkoły). Autorem tekstu i muzyki hymnu szkolnego jest wielki przyjaciel dzieci i młodzieży, harcmistrz Jerzy Tadeusz Krzywoszewski.

Ważną dla środowiska długoletnią działalność edukacyjną, społeczną i wychowawczą przerwała niespodziewana śmierć dyrektora tej placówki Stanisława Palczewskiego. 28 grudnia 1975r. odszedł wspaniały dyrektor, kolega, nauczyciel, społecznik, przyjaciel, który pozostał w pamięci mieszkańców.

O randze podejmowanych zadań przez zmarłego Dyrektora na rzecz środowiska lokalnego świadczy fakt, że 23 lata później 13 października 1998 roku Stanisław Palczewski został wybrany przez społeczność szkolną na Patrona Szkoły. Od tego dnia Szkoła Podstawowa w Drygałach nosi Jego imię. Szkoła otrzymała również prawo posiadania własnego sztandaru.

Sztandar szkolny

 

Na pamiątkę tego wydarzenia w budynku szkolnym została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa.

Tablica pamiątkowa szkoły

1 września 1999 roku, w związku z reformą szkolnictwa przekształcono placówkę w sześcioklasową szkołę podstawową. Stary budynek szkoły przeznaczono na Publiczne Gimnazjum.

Od 01 września 2007 roku Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum tworzą Zespół Szkół w Drygałach. Stanowisko dyrektora powierzono Panu Andrzejowi Rosińskiemu. Wicedyrektorem Zespołu Szkół została Pani Renata Łepkowska.

Obecnie szkoła wypracowała swoje tradycje. Należą do nich: uroczyste ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie klas szóstych i trzecich, demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, uroczyste apele z okazji świąt państwowych i okolicznościowych, obchody święta szkoły.

Dzisiaj szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię informatyczną, z nowymi komputerami, z dostępem do Internetu. Do wielu sal lekcyjnych zakupiono i zamontowano tablice interaktywne. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone zostały w komputery z dostępem do Internetu.

W ramach projektu "Indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I-III" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono pomoce dydaktyczne oraz  prowadzone były zajęcia z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce oraz doposażenie uczniów w pomoce naukowe. W ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" otrzymano dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły - świetlicy oraz klas I-III.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do Programu „Aktywna Edukacja”.

Od listopada br. szkoła podjęła działania w celu zdobycia certyfikatu „Zielonej Flagi”.

 

 
 

ZP baner 600x600px

baner profilaktycy

U MALUCHÓW

W SPORCIE

Mamy Mistrza !!!

04 kwiecień 2009

Nasi uczniowie brali udział w zawodach tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”. W zawodach w woj. Warmińsko-mazurskim wzięły udział 52 gminy, które podzielono na 12 grup. Naszą gminę przydzielono w I rundzie do XI grupy (Biała Piska, Ełk, Orzysz). Z naszej...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI ...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI...

Gminne eliminacje już za nami.

28 październik 2009

Dnia 17 października byliśmy gospodarzami gminnych eliminacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Wiejskich LZS. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy jak zwykle wykazali się wysoką formą. Reprezentanci Zespołu...

Biegi uliczne

29 październik 2009

W październiku odbyły się dwie edycje biegów ulicznych (przełajowych). Pierwsza na szczeblu gminnym (02.10 w Białej Piskiej) a druga na szczeblu powiatowym (28.10 w Rucianem Nidzie). W obu edycjach I miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna...

certyfikat dobrze zaprojektowana szkola m