Szkoła Podstawowa im Stanisława Palczewskiego w Drygałach jest szkołą przyjazną, otwartą, wspierającą rozwój każdego ucznia, jesteśmy wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, szacunku i wzajemnej współpracy uczniów rodziców i pracowników szkoły.


Wartości przyjęte przez szkołę uwarunkowane są oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.


NASZA SZKOŁA promuje integralny obraz rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia (rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłów, umiejętność kierowania emocjami, sprawności intelektualnej, rozwój duchowy i ćwiczenie woli).


SZKOŁA wspiera uczniów w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności. Uświadamia odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze, kształtuje pozytywny stosunek do nauki i pracy oraz właściwą postawę moralną i obywatelską.


NAUCZYCIELE przyjmują rolę asystenta w procesie rozwoju wychowanka, wspomagają i ukierunkowują jego rozwój. Działania nauczycieli sprawiają, że wychowankowie biorą odpowiedzialność za przyjęte przez szkołę wzorce i normy.

Rozbudzamy w uczniach wiarę w sukces osobisty.

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

 • przyjazną uczniowi
 • bezpieczną,
 • z ambicjami.

POTRAFIMY:

 • sprostać oczekiwaniom uczniów i rodziców
 • przygotować do dalszego etapu kształcenia,
 • rozwinąć zainteresowania uczniów,
 • wpoić właściwe wartości.

ATUTY NASZEJ SZKOŁY

 • doświadczona kadra pedagogiczna (55% pedagogów uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego),
 • dobre warunki do rozwoju sportu („Orlik”, sala gimnastyczna),
 • wiele pomysłów na pracę i zabawę.

DODATKOWO MAMY

 • 4 pracownie wyposażone w tablice interaktywne,
 • nowoczesną pracownię komputerową z najnowszym oprogramowaniem,
 • rzutniki multimedialne w wielu pracowniach,
 • świetlicę dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum,
 • bibliotekę z centrum multimedialnym ICIM do dyspozycji uczniów,
 • monitoring wizyjny oraz system alarmowy nadzorowany przez firmę ochrony.


Od wielu lat współpracujemy z Nadleśnictwem Drygały.