logo efsProjekt „Dajmy szansę wsi - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gminie Biała Piska” polegał na realizowaniu 8 programów rozwojowych szkół (6 szkół podstawowych i 2 gimnazja), poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne o tematyce: matematyczno - przyrodniczej, ekologicznej, informatycznej oraz zajęcia doskonalące znajomość języków obcych, prowadzone w formie kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Zakładał on realizację ponad 2660 godzin zajęć pozalekcyjnych w okresie od 1 grudnia 2008r. do 31 maja 2009 r. Zajęcia prowadziło 60 nauczycieli ze szkół objętych projektem i posiadających stosowne kwalifikacje.

Na zakończenie projektu każdy uczeń aktywnie uczestniczący w zajęciach otrzymał certyfikat – dyplom. Projekt zakładał na wstępie, iż w zajęciach weźmie udział 565 uczniów, jednakże zainteresowanie projektem przerosło oczekiwania. Jak wynika z danych w projekcie wzięło udział około 970 uczniów.

W dniu 5 marca 2009r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej odbyło się spotkanie podsumowujące półmetek realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyły delegacje uczniowskie szkół wraz z opiekunami i dyrektorami oraz kadra koordynująca projektem. Nie obyło się bez świetnego programu artystycznego zaprezentowanego przez uczniów z Zespołu Szkół w Drygałach oraz słodkiego poczęstunku przygotowanego przez gospodarzy spotkania.

 

dsw1.jpg dsw2.jpg dsw3.jpg

dsw4.jpg dsw5.jpg dsw6.jpg

dsw7.jpg