logo EFS i UE
"Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Piska" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie rzędu 36532,74zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie indywidualizacji nauczania zajęciach dla dzieci:

 

  • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrażających ryzykiem dysleksji,
  • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
  • szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Pomoce zostały już zakupione i są wykorzystywane na zajęciach specjalistycznych, którymi objętych jest około 55 uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły