Działania podjęte w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w związku z Tygodniem dla Ziemi:

W dniach 20-24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. St. Palczewskiego w Zespole Szkół w Drygałach odbyła się akcja „Tydzień dla Ziemi” w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Głównym organizatorem akcji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ramach tej akcji podjęliśmy szereg działań, które ukazały alternatywne sposoby spędzania czasu przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej uczniów.

Uczniowie brali udział w:

1. Biegu dla Ziemi (21 kwietnia 2015r.) 80 uczniów klas 5-6

W biegu wzięli udział uczniowie klas szóstych i piątych. Bieg połączony był z edukacją prozdrowotną oraz przyrodniczą. Nauczyciele wychowania fizycznego rozmawiali z uczniami o aktywnych formach wypoczynku, a nauczyciel przyrody podczas odpoczynku w lesie, przeprowadził pogadankę z uczniami o budowie lasu, jego funkcji rekreacyjnej, gospodarczej oraz jego ochronie.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg

2. Przyroda bez zużytych baterii

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli opracowali Szkolny Kodeks postępowania z zużytymi bateriami, opracowali i przeprowadzili wśród społeczności lokalnej ankietę, wykonali i rozstawili pojemniki na zużyte baterie w okolicznych sklepach. Wszyscy aktywnie włączyli się w zbiórkę baterii. Ponadto uczniowie klas szóstych przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną dla młodszych uczniów ukazującą negatywny wpływ baterii na środowisko przyrodnicze.

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.jpg 05.JPG 06.JPG

07.JPG 08.JPG 09.JPG

10.JPG 11.jpg 12.jpg

3. Na tropie odnawialnych źródeł energii

Wycieczki, które odbyły się w dniach 20-24 kwietnia bieżącego roku szkolnego wykazały, że w naszej miejscowości tylko na 2 budynkach są kolektory słoneczne, które wykorzystywanesą do podgrzewania wody oraz w 1 gospodarstwie domowym jest pompa ciepła.

01.JPG 02.JPG

4. Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu

Uczniowie pracując w terenie rozpoznawali występujące gatunki roślin oraz zwierząt. Korzystali przy tym z atlasów i konsultowali się z nauczycielami. W grupach wychowania przedszkolnego przeprowadzono cykl zajęć przybliżających dzieciom gatunki roślin i zwierząt zamieszkujących naszą okolicę. Najbardziej znanym ptakiem, którego można spotkać, jest bocian, często wymieniany przez przedszkolaków. Jednak podczas zajęć pokusiliśmy się o zapoznanie z mniej znanymi gatunkami, które zasiedlają nasze podwórza. Podczas wycieczki staraliśmy się uchwycić w obiektywie aparatu małe ptaki, których śpiew słyszymy od rana. Dzieci zostały również zachęcone do prowadzenia obserwacji na swoich podwórkach. Efektem tych działań są zdjęcia, które wykonały wspólnie z rodzicami. Zdjęcia były prezentowane na zajęciach; wspólnie szukaliśmy informacji o sfotografowanych ptakach. Poznaliśmy bliżej rudzika. Jest to gatunek małego ptaka wędrownego rozpowszechnionego w całej Polsce. Charakterystycznym elementem upierzenia jest ruda pierś, gardło i tył głowy. Bardzo charakterystyczne zachowanie przejawia pliszka siwa, mały ptaszek, którego najliczniejsza populacja występuje na Mazurach. Pliszka biega po ziemi w poszukiwaniu owadów, nieustannie kiwając ogonem w górę i w dół. Popularny mieszkaniec naszych podwórek to szpak. Łatwo go rozpoznać po czarnym upierzeniu z metalicznym połyskiem i licznymi białymi plamami. Ciekawostką dla dzieci był fakt, że szpak umie naśladować odgłosy innych ptaków. Często można je spotkać w ogrodach i sadach. Żywią się czereśniami, wiśniami, śliwkami. Nie zapomnieliśmy o naszym szarym przyjacielu - wróblu domowym, który występuje wszędzie tam, gdzie mieszka człowiek. Jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Żywi się nasionami zbóż, chwastów, wiosną drobnymi owocami. Jeżeli chodzi o rośliny naszej okolicy, to dzieci zwróciły szczególną uwagę na krzewy obecnie kwitnące: forsycję obsypaną żółtymi kwiatami a także mniej popularną w ogrodach kalinę onondagę, tawułę wczesną. Kalina jeszcze przed pojawieniem się liści wypuściła piękne różowe kwiaty. Myślę, że nasza przygoda z roślinami potrwa dłużej, bo będziemy obserwować następne kwitnące krzewy. Nadal poprzyglądamy się ptakom.

001.JPG 002.JPG 003.JPG

004.JPG 005.JPG 006.JPG

007.JPG 008.JPG 009.JPG

010.JPG 011.JPG 012.JPG

013.JPG 014.JPG 015.JPG

016.JPG 017.JPG 018.JPG

019.JPG

 

W ramach akcji „Tydzień dla Ziemi” szkoła nasza podjęła szereg innych działań:

 • Spotkanie z leśnikami  (21 kwietnia 2015r.) 93 uczniów klas 1-3 oraz 34 dzieci z oddziałów przedszkolnych
  Przedstawiciele Nadleśnictwa Drygały w osobach: leśniczy Paweł Matusiak i leśniczy Sebastian Bazar rozmawiali z uczniami klas 1-3 oraz z dziećmi z oddziałów przedszkolnych o roślinach, zwierzętach żyjących w okolicznych lasach oraz o właściwym zachowaniu się w lesie.

  001.JPG 002.JPG 003.JPG

  004.JPG 005.JPG 006.JPG

  007.JPG

 • Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur
  W akcji  wzięło udział sześć klas edukacji wczesnoszkolnej, dwie grupy oddziału przedszkolnego i uczniowie klas IV-VI. Uczniowie zaopatrzeni w kolorowe worki i rękawiczki, pozytywnie zmotywowani szczytnym celem wyruszyli na wielkie sprzątanie. Z wielką ostrożnością zbieraliśmy odpady, a szczególnie szkło. Wypełnione po brzegi worki przenieśliśmy na teren szkoły. Uczniowie zrozumieli, jak ważne jest ograniczenie odpadów ilości śmieci.
  001.JPG 002.JPG 003.JPG

  004.JPG 005.JPG 006.JPG

  007.JPG 008.JPG 009.JPG

  010.JPG 011.JPG 012.jpg

  013.JPG 014.jpg


 • Wycieczka na ścieżkę edukacyjną
  Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi paniami zwiedziły ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Drygały. Poznały różne gatunki roślin, zwierząt i ptaków.
  01.JPG 02.JPG


 • Rozpoznawanie roślin przed szkołą
  01.JPG


 • Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia 2015r.) pod hasłem: „Las, Woda, Miasto”
  Uczniowie klas 2a,b oraz 3b przygotowali i wystawili dla całej społeczności szkolnej montaż słowno- muzyczny, w którym promowali ekologię i ochronę środowiska.
  0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

  0004.JPG 0005.JPG 0006.JPG

  0007.JPG 0008.JPG 0009.JPG

  0010.JPG 0011.JPG 0012.JPG

  0013.JPG 0014.JPG 0015.JPG

  0016.JPG 0017.JPG 0018.JPG

  0019.JPG 0020.JPG 0021.JPG

  0022.JPG 0023.JPG 0024.JPG

  0025.JPG 0026.JPG 0027.JPG

  0028.JPG 0029.JPG 0030.JPG • Zieleń szkolna.
  1.JPG 2.JPG 3.JPG

  4.JPG 5.JPG


 • Szkolna hodowla patyczaków i ptaszków.
  01.JPG 02.JPG 03.JPG

  04.JPG 05.JPG 06.jpg

  07.jpg 08.jpg 09.jpg

  10.jpg


 • Konkursy ekologiczne

W ramach akcji „Tydzień dla Ziemi” rozstrzygnięto konkursy ekologiczne:

  • Nietypowe domki dla zwierząt” - I miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy V b – Dominika Kadelska, pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia.
  • Bajkowe drzewa” –  konkurs plastyczny, którego głównym celem było rozwijanie inwencji twórczej i fantazji uczniów. Komisja spośród dostarczonych prac wyłoniła trzy najlepsze i przyznała trzy miejsca.
  • Ekologiczne życie wiodę – ratuję przyrodę” – założeniem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej oraz rozpowszechnienie proekologicznych nawyków i zachowań wśród uczniów. Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach: klasy 0- III i klasy IV- VI. W kategorii  I i II wyróżniono trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursach zostaną nagrodzeni
   01.JPG 02.JPG 03.JPG

   04.JPG 05.JPG 06.JPG

   07.JPG 08.JPG 09.JPG

   10.JPG 11.JPG 12.JPG

   13.JPG 14.JPG 15.JPG

   16.JPG 17.JPG 18.JPG