W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół w Drygałach po raz trzeci ubiega się o międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi”, który nadawany jest szkołom na rok szkolny w ramach Programu Eco-Schools.

Celem projektu jest zachęcenie szkół do ciągłego ich rozwoju inicjatyw ekologicznych. Aby ubiegać się o certyfikat pierwszym krokiem było powołanie Eko Komitetu (Grupy Roboczej). W tym celu ustanowiono Komisję Skrutacyjną spośród uczniów klas trzecich Gimnazjum, której zadaniem było policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań. Następnie drogą głosowania formalnego został wybrany Eko Komitet (Grupa Robocza).

W jego skład oprócz uczniów (po 2 osoby z klasy) i chętnych rodziców wyłoniono:

  1. Przedstawiciela Rady Miejskiej Białej Piskiej
  2. Przedstawiciela Nadleśnictwa
  3. Przedstawiciela Rady Rodziców
  4. Właściciela Sklepu „Maja”

W klasach 0-3 nauczyciel dokonał wyboru uczniów, biorąc pod uwagę najbardziej aktywnych słuchaczy. Zaś w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum odbyło się tajne głosowanie, dzięki któremu wyłoniono osoby z największą liczbą głosów.

Barbara Barwikowska- szkolny koordynator programu