Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach przystąpiła do konkursu na działania edukacyjne w szkołach podstawowych "Polska nasza Ojczyzna" pod patronatem Małgorzaty Kopiczko Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tego konkursu jest wyłonienie najlepszych tygodniowych projektów edukacji patriotycznej, przeprowadzonych w czasie od 1 XI 2016r. do 10 V 2017r.

W dniach od 24.04 do 30.04 realizowany będzie projekt edukacyjny: „Tydzień z Polską”.

Cele:

  • kształtowanie i umacnianie postawy patriotycznej,
  • rozwijanie postaw prospołecznych i poszanowania dobra wspólnego,
  • zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej, państwowej,
  • kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
  • kształtowanie tożsamości narodowej,
  • poszerzenie wiedzy o historii państwa i regionu,
  • poznawanie miejsc związanych z historią i kulturą państwa i regionu,
  • nauka odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem projektu: „Tydzień z Polską”.