W kwietniu 2017 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Drygałach wzięli udział w akcji ekologicznej, której głównym celem było pisanie listów tematycznych do mieszkańców pobliskich miejscowości oraz Ziemi.

Głównym założeniem podjętych działań było zwrócenie uwagi wszystkich na to , co może stać się z Ziemią , jeśli jej mieszkańcy będą nadal jej szkodzić. Akcja poprzedzona lekcjami tematycznymi oraz różnymi konkursami zaowocowała wieloma listami. Młodzież, kierując swoje wypowiedzi do różnych odbiorców – starszych i młodszych, zwracała uwagę na poszanowanie przyrody oraz wszelkich dóbr, jakie daje nam Ziemia.

Uczniowie w swych listach dziękowali Matce –Ziemi za piękne krajobrazy, za różnorodność roślin, zwierząt, za możliwość obcowania z drugim człowiekiem na łonie natury. Nie zabrakło również listów w formie apelu, które skierowane były głównie do osób palących śmieci w swych domowych piecach. Uczniowie zwracali uwagę na szkodliwości, jakie niosą za sobą nieprzemyślane działania oraz jak wpływają one na przyrodę oraz ludzi.

Najlepsze listy zostały odczytane na forum klasy i szkoły, a ich twórców nagrodzono małymi upominkami. Wszystkie prace umieszczono na klasowych gazetkach. Listy otwarte zostały zapakowane do specjalnego woreczka i wysłane za pomocą balonów do nieznanych nam mieszkańców Ziemi.

Opracowała: Małgorzata Zawadzka

1.JPG 10.JPG 11.JPG

12.JPG 13.JPG 14.JPG

15.JPG 16.JPG 17.JPG

18.JPG 19.JPG 2.JPG

20.JPG 21.JPG 22.JPG

23.JPG 24.JPG 25.JPG

26.JPG 27.JPG 28.JPG

29.JPG 3.JPG 30.JPG

31.JPG 32.JPG 33.JPG

34.JPG 35.JPG 36.JPG

37.JPG 38.JPG 39.JPG

4.JPG 40.JPG 41.JPG

42.JPG 43.JPG 44.JPG

45.JPG 46.JPG 47.JPG

48.JPG 5.JPG 6.JPG

7.JPG 8.JPG 9.JPG