Uczniowie gimnazjum wykonywali szereg prac konkursowych związanych z ekologią. Wśród konkursów znalazły się prace plastyczno - techniczne na temat: ,,Farma wiatrakowa” - makieta, ,,Nalepki do kontaktów” - konkurs plastyczny oraz fotograficzny ,,Przyroda tworzy niespotykaną sztukę”.

Młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami włączyła się w ogólnopolską akcję: ,,Sprzątanie Świata”. Działania te przyczyniły się do podniesienia świadomości uczniów w zakresie ekologii na różnych płaszczyznach. Ponadto młodzież doskonaliła swoje umiejętności plastyczne, uczyła się kreatywności, rozwijała swoją wyobraźnię oraz wrażliwość na otaczający ich świat.

20170404_101348.jpg 20170404_101358.jpg 20170404_101405.jpg

20170404_101417.jpg 20170404_101428.jpg 20170404_101439.jpg

20170404_101445.jpg 20170404_101449.jpg 20170404_101454.jpg

20170404_101459.jpg 20170410_102640.jpg 20170410_102648.jpg

20170410_102650.jpg 20170410_102711.jpg 20170410_102719.jpg

20170410_102738.jpg 20170410_102748.jpg 20170427_082321.jpg

20170427_084045.jpg 20170427_084054.jpg 20170508_101510.jpg

20170508_101518.jpg 20170510_082726.jpg 20170510_082729.jpg

20170519_100204.jpg 20170519_100227.jpg 20170519_100236.jpg

20170519_100311.jpg 20170519_100357.jpg 20170519_100401.jpg