Działania, które zostały wykonane w związku z ubieganiem się o Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi:

Realizacja projektu
Zespół Szkół w Drygałach - Publiczne Gimnazjum zgłoszono do programu poprzez rejestrację szkoły. Pierwszym krokiem było założenie wizytówki szkoły i umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły. Następnie powołano grupę roboczą w skład, której weszli uczniowie (z każdej klasy wybrano po dwie osoby), Przedstawiciel Nadleśnictwa Drygąły, Przedstawiciel sklepu Maja, radny K. Wojsław. Na podstawie ankiet przeprowadzonych w klasach wybrano dwa tematy przewodnie, w  ramach których wspólnie zaplanowano działania do realizacji. Póżniej został wykonany audyt początkowy przez uczniów. Kolejnym etapem było stworzenie kodeksu ekologicznego, który został wyeksponowany w gablocie na korytarzu szkolnym. Po tym przystąpiono do realizacji planu działań zintegrowanych z programem nauczania. Nasza szkoła uczestniczy w różnych konkursach ekologicznych i akcjach organizowanych przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i Nadleśnictwo Drygały.

Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Zespole Szkół w Drygałach

Po zgłoszeniu szkoły i założeniu jej wizytówki, powołaliśmy grupę roboczą zarówno w kl. 1-3 jak i 4-6. W jej skład weszli przedstawiciele zarówno uczniów, jak i rodziców z poszczególnych klas. W oparciu o przeprowadzony audyt początkowy wybraliśmy dwa tematy przewodnie. Opracowaliśmy Szkolny Kodeks Ekologiczny i harmonogram zadań, który sukcesywnie realizujemy.

Akcja Sprzątanie świata pod hasłem „Turysto szanuj środowisko!”(wrzesień)

Uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w akcji celem, której jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Zaopatrzeni w rękawice ochronne i worki na śmieci uczniowie sprzątali przydzielone im rejony. Zebrali niesamowitą „górę śmieci”. Wiadomo, że jednorazowa akcja w roku niewiele zmieni, a zbieranie śmieci daje najczęściej efekt krótkotrwały, natomiast znacznie ważniejsza jest zmiana naszych nawyków i świadomości ekologicznej.

Szkolna Zbiórka Baterii

Mając świadomość, że każda nawet najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym, a zawarte w niej metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel - mogą przedostać się do środowiska, zatruć glebę i wodę, a także nasze pożywienie uczniowie naszej szkoły włączyli się do Szkolnej Zbiórki baterii. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Uczniowie, którzy zebrali najwięcej baterii otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Wycieczka na spektakl „Karius i Baktus” (grudzień)

Dnia 09.12.14r. klasy II i III szkoły podstawowej wybrały się na spektakl teatralny „Karius i Baktus”, który w zabawny i ciekawy sposób zachęcił uczniów do zdrowego stylu życia. Uświadomił, jak wielki wpływ na zdrowie jamy ustnej ma właściwe odżywianie i codzienne mycie zębów.

Akcja „Szklanka mleka”( cały rok)

Co roku, nasza szkoła jest objęta programem "Szklanka mleka", której celem jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci.

Opracowanie Kodeksu Ekologicznego

Przedstawiciele klas 1-3 i 4-6 zostali zaproszeni do dyskusji na tematy ekologiczne, celem której było wypracowanie Szkolnego Kodeksu Ekologicznego. Wcześniej uczniowie pracowali w zespołach klasowych nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ekologii. Uczniowie zastanawiali się, czy nasza szkoła jest szkołą ekologiczną. Kolejnym zadaniem było wypracowanie propozycji do Szkolnego Kodeksu Ekologicznego. Uczniowie doskonale poradzili sobie z tym zadaniem i w ten sposób powstało drzewo zasad, tworzące zarys Szkolnego Kodeksu Ekologicznego. Uczniowie klas 4-6 wypracowali odrębny kodeks. Obydwa kodeksy wyeksponowano na korytarzu szkolnym.

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.JPG 05.JPG 06.JPG

07.JPG 08.JPG 09.JPG

10.JPG