Projekt edukacyjny „Odkrywamy piękno naszej małej ojczyzny” realizowany był w Szkole Podstawowej im. St. Palczewskiego oraz Zespołu Szkół w Drygałach od marca do grudnia 2014r. Zaplanowane w projekcie działania zostały zrealizowane:

1. Edukacja ekologiczna:
W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące zasobów najbliższego środowiska, ciekawych miejsc w najbliższej okolicy, różnorodności gatunkowej organizmów oraz ginących zawodów. Uczniowie prowadzili obserwacje przyrodnicze z użyciem lupy, lornetki, atlasów, kluczy do rozpoznawania roślin.


2. Wycieczki:

 • 03 kwietnia 2014r. uczniowie klas szóstych sadzili las w leśnictwie Lisy,
 • wycieczka turystyczno - krajoznawcza Gierłoż - Mazurolandia,
 • 21 marca 2014r. ucz. klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych były w Nadleśnictwie Drygały szukały oznak wiosny,
 • w czerwcu dzieci z 0ab odbyły rejs statkiem po rzece Pisa,
 • w czerwcu odbyła się wycieczka turystyczna Łomża - Drozdowo,
 • wycieczki turystyczno - krajoznawcze: Warszawa oraz Toruń - Gniezno - Biskupin,
 • w czerwcu uczniowie klas Vab byli w Jednostce Wojskowej w Bemowie Piskim.

3. Konkursy:
W okresie realizacji projektu przeprowadzono konkursy o tematyce przyrodniczej:

 • Mini ogród w doniczce” – uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali kompozycje roślin ogrodowych. Najciekawsze i najładniejsze kompozycje zdobiły rabaty przed szkołą.
 • Cudze chwalicie – swego nie znacie. Ciekawe miejsca w naszej okolicy”- konkurs fotograficzny. Najciekawsze prace umieszczone zostały na wystawie ogólnoszkolnej.
 • Fascynujący świat przyrody w różnych porach roku”- szkolny konkurs plastyczny dla uczniów kl. I – III oraz dzieci z 0ab. Najpiękniejsze prace wywieszone zostały w szkolnej galerii. 
 • Eko - donice ogrodowe”- uczniowie wraz z rodzicami wykonali ekologiczne donice do ogrodu szkolnego. Zostały one wykorzystane do zasadzenia roślin ozdobnych.
 • Wiersze i proza o tematyce ekologicznej”- szkolny konkurs recytatorski dla ucz. kl. I - III. Najciekawsze wiersze uczniowie zaprezentowali na festynie ekologicznym połączonym z Dniami Rodziny.
 • Prośby Ziemi”- szkolny konkurs literacki dla ucz. kl. IV - VI SP. Uczniowie wcielali się w matkę Ziemię i pisali prośby do ludności.
 • Hej, Mazury jak wy cudne (..)” – szkolny konkurs muzyczny. Uczniowie tworzyli teksty, opiewające piękno naszej małej ojczyzny, do znanych melodii. Najbardziej interesujące wykonania zaprezentowane zostały podczas pikniku ekologicznego podczas Dni Rodziny.
 • Konkurs wiedzy o naszej małej ojczyźnie” konkurs odbył się w 2 kategoriach:kl. I-III i IV-VI. Przeprowadzony on został na sali gimnastycznej podczas festynu.

Laureaci konkursów otrzymali nagrody zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

4. Akcje ekologiczne:

Uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców włączyli się w ogólnopolskie akcje ekologiczne. W maju w ramach akcji Wiosenne działania na Warmii i Mazurach pod hasłem „Warmię i Mazury kochamy - o przyrodę dbamy” - sprzątaliśmy tereny w naszej miejscowości. W dniu 26 września w ramach akcji XXI Jesienne Sprzątanie Świata – Polska! 2014 „Turysto Szanuj Środowisko!” sprzątaliśmy las w Nadleśnictwie Drygały (leśnictwa: Dzikowo, Wilczy las, Lisy, Nitki). Dzieci z oddziałów 0ab sprzątały teren w pobliżu szkoły.

Uczniowie klas szóstych sprzątali dzikie wysypisko śmieci w leśnictwie Nitki. Po zakończonych pracach porządkowych nadleśnictwo zorganizowało wszystkim uczniom ogniska (zasponsorowało kiełbaski, bułeczki i napoje). W trakcie spotkania leśnicy przeprowadzili pogadanki na temat zagrożeń jakie niosą śmieci na środowisko przyrodnicze. Ponadto uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcje: „Dobre uczynki dla przyrody”„Ratujmy kasztanowce w mojej miejscowości”. Na zajęcia lekcyjnych przeprowadzono pogadanki dotyczące sposobu ochrony kasztanowców, a uczniowie na swoich posesjach wspólnie z rodzicami grabili opadłe liście i spalali je. Na bieżąco uczniowie zbierają zużyte baterie w ramach akcji: „Zbieramy elektro-śmieci”. Od listopada trwa akcja „Nasi skrzydlaci przyjaciele” – uczniowie dokarmiają ptaki. Systematycznie prowadzimy edukację ekologiczną w ramach akcji „Moja rodzina żyje ekologicznie”. Uczniowie tworzyli hasła promujące oszczędzanie energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz umiejętnej segregacji odpadów.

5. Dni Ziemi
W dniu 30.04.2014r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dni Ziemi. Montaż słowno-muzyczny pt: „Spotkanie na leśnej polanie” wystawili ucz. kl. III. Gościem na apelu byli przedstawiciele Nadleśnictwa Drygały.

6. EKOLOGICZNA RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA - piknik ekologiczny
W miesiącach maj-czerwiec przeprowadzaliśmy działania ekologiczne połączone z Dniem Rodziny (Dzień Matki, Dzień Dziecka i Święto Sportu szkolnego). Podsumowaniem działań był piknik ekologiczny pod hasłem „Ekologiczna Rodzina Razem się Trzyma”. Rodzice swoim pociechom wystawili sztukę „Rzepka”, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i muzyczne. Przeprowadzony został konkurs wiedzy ekologicznej w kat. Kl. I-III oraz IV-VI. Przerywnikiem imprezy były utwory muzyczne laureatów konkursu „Hej, Mazury jak wy cudne”. Na uroczystości gościliśmy najstarszych mieszkańców Drygał, którzy zaprezentowali dawne prace, m.in: darcie pierza, prasowanie żelazkiem węglowym, pranie kijanką, przędzenie wełny, szydełkowanie, robótki na drutach itp. Można było podziwiać wystawę materiałów wykonanych z surowców naturalnych: kilimy, makaty, serwety, obrusy, chodniki itp.

7. Happening pod hasłem: „Mały i duży środowisku się przysłuży”
Uczniowie poszczególnych klas przygotowali transparenty z hasłami ekologicznymi i w dn. 21 marca 2014r. przemaszerowali ulicami Drygał promując ekologię.
Efekt końcowy:

 • uczniowie rozróżniają większość roślin i zwierząt żyjących w ich najbliższym sąsiedztwie,
 • segregują odpady, znają i zbierają niebezpieczne odpady,
 • oszczędzają energię elektryczną i cieplną,
 • czyste tereny leśne i teren przy szkole,
 • wzrost świadomości ekologicznej uczniów,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez prezentację swoich uzdolnień 

Realizacja projektu wyposażyła uczniów w nowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej, uwrażliwiła uczniów na potrzeby najbliższego środowiska.