GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Podczas czterech dni roboczych biblioteka Szkoły Podstawowej im Stanisława Palczewskiego w Drygałach jest czynna w godzinach 8.00-14.00, zaś raz w tygodniu odbywają się w niej po godzinie czternastej zajęcia pozalekcyjne, w trakcie których zapewniamy uczniom pomoc dydaktyczną i możliwość korzystania z czterech połączonych z Internetem komputerów.

1

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Nasz księgozbiór liczy prawie 11 tys. woluminów i rokrocznie jest wzbogacany nowymi pozycjami. Dysponujemy również pokaźnymi zasobami multimedialnymi. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli, ustawicznie podejmujemy starania, których celem jest modernizacja naszej placówki– zaplanowaliśmy stworzenie internetowego katalogu bibliotecznego oraz pełne skomputeryzowanie wypożyczania i inwentaryzacji zbiorów. Książki mogą u nas wypożyczać zarówno uczniowie, jak i ich rodzice.

53
 

NASZE DZIAŁANIA NIESTANDARDOWE

Dwa razy w roku szkolnym umożliwiamy hurtowniom księgarskim sprzedaż tanich książek na terenie naszej szkoły oraz organizujemy kiermasze używanych podręczników. Zachęcamy także uczniów do udziału w licznych konkursach wiedzy o książce, których laureatów nagradzamy książkami. Podobnie wyróżniamy najaktywniejszych czytelników.

2

4