Szkoła między innymi powinna uczyć umiejętności wykorzystywania posiadanych przez uczniów wiadomości podczas wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów, a także kształtowania wypowiedzi, jej przygotowania i publicznego wyrażania. W podstawie programowej, w części dotyczącej zalecanych warunków i sposobu realizacji rekomenduje się stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących, między innymi metody projektu edukacyjnego.

Istotą projektu jest realizacja, samodzielnie przez uczniów, obszerniejszego przedsięwzięcia na podstawie ustalonych założeń, w trakcie, której mają możliwość ćwiczenia bardzo wielu umiejętności.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.


Wykaz obowiązujących dokumentów:

 1. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych 
 2. Karta projektu
 3. Karta zadania
 4. Kontrakt
 5. Karta samooceny ucznia
 6. Karta oceny ucznia
 7. Karta oceny ucznia (do arkusza ocen)

 

Harmonogram projektów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 - link

Tematy projektów edukacyjnych zaproponowane uczniom Publicznego Gimnazjum w Drygałach w roku szkolnym 2017/2018 - link