Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Drygałach (kadencja 2015 - 2016)

 1. Klaudia Juszkiewicz
  Przewodniczący SU SP
 2. Paulina Wysocka
  Z-ca przewodniczącego SU SP
3.

Damian Grosfeld

  Skarbnik SU SP
  Anna Pawluk   Opiekun SU SP
       
 1. Mateusz Szkraba
  Przewodniczący SU PG
 2. Aleksandra Bigielis
  Z-ca przewodniczącego SU PG
 3. Sandra Murawska
  Skarbnik SU PG
 4 Dominika Duchnowska
  Sekretarz SU PG
  Wioletta Zakrzewska      Opiekun SU PG

 

Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Drygałach (kadencja 2014 - 2015)

 1. Dominika Ptak   Przewodniczący SU SP
 2. Dominika Kadelska   Z-ca przewodniczącego SU SP
3.

Dominika Ptak
Dominika Kadelska
Kornelia Sulewska

  Sekcja dekoracyjna
4. Zuzanna Wakienas
Aleksandra Szabałaj
Gabriela Pstrągowska
  Sekcja rozrywkowa
  Anna Pawluk   Opiekun SU SP
       
 1. Martyna Biedrzycka   Przewodniczący SU PG
 2. Dominika Duchnowska   Z-ca przewodniczącego SU PG
 3. Aleksandra Bigielis   Skarbnik SU PG
 4 Krzysztof Cukrowski   Sekretarz SU PG
  Wioletta Zakrzewska      Opiekun SU PG