baner glowny sp 02

 

1. Świetlica szkolna obejmuje swoją działalnością opiekuńczo - dydaktyczno- wychowawczą zarówno uczniów dojeżdżających, jak i miejscowych. W przypadku uczniów miejscowych dzieci przyjmowane są na podstawie złożonych wniosków. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie Szkoły.
2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
3. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie według ustalonych godzin pracy w świetlicy.
4. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczycieli.
5. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany do:
• przestrzegania regulaminu świetlicy,
• dostosowania pracy własnej do tematyki odbywających się zajęć,
• przebywania w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,
• kulturalnego zachowywania się,
• dbania o czystość i estetykę pomieszczenia,
• szanowania powierzonego mu sprzętu i materiałów wyposażenia świetlicy.
6. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
• życzliwego i podmiotowego traktowania,
• samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,
• wykorzystywania, za zgodą nauczycieli, pomocy dydaktyczno - wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,
• zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.
7. Po wyjściu z autobusu szkolnego uczniowie mają obowiązek przyjścia do świetlicy szkolnej.
8. Wychowawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili przyjazdu do Szkoły do 7.35 (jeśli uczeń nie wyraża chęci pozostania w niej do godz. 8.00) oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do odjazdu.
9. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających miejscem oczekiwania na autobus jest świetlica szkolna lub teren przed szkołą – ale tylko pod opieką nauczyciela.
10. Nauczyciel dyżurujący w świetlicy odprowadza uczniów do autobusu.
11. Obowiązuje zakaz opuszczania przez uczniów terenu szkoły aż do momentu odjazdu autobusów.
12. Rodzice mogą zwolnić ucznia z zajęć świetlicowych osobiście, telefonicznie lub na pisemną prośbę.
13. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy, czyli:
• nie zgłaszają się o odpowiedniej godzinie w świetlicy szkolnej,
• wychodzą bez pozwolenia ze świetlicy oraz poza teren szkoły,
• zachowują się niewłaściwie w świetlicy (wulgarne słownictwo, przemoc słowna i fizyczna wobec innych uczniów) będą ponosić konsekwencje w formie kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów zostaną powiadomieni wychowawcy klasy, a w szczególnym przypadku - pedagog szkolny i dyrektor.
15. Za dobre zachowanie oraz zaangażowanie podczas zajęć świetlicowych uczniowie będą nagradzani w sposób przewidziany przez Statut Szkoły.
16. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii:
• W bieżącym roku szkolnym uczniowie korzystają z dwóch pomieszczeń: świetlicy głównej (przy wejściu) oraz świetlicy w łączniku szkoły.
• Rano, po przyjeździe do szkoły, uczniowie z miejscowości: Rakowo Małe, Monety, Kosinowo przechodzą do świetlicy głównej, natomiast uczniowie z Pogorzeli i Nitek - do świetlicy
w łączniku (sala nr 11).
• Przy wejściu do świetlicy uczniowie oraz pracownicy mają obowiązek zdezynfekować ręce.
• Dłonie powinny być umyte ciepłą wodą i mydłem przed każdym posiłkiem, po przyjściu
z podwórka oraz skorzystaniu z toalety.
• Podczas pobytu w świetlicy uczniowie starają się zachować dystans, tj. odległość od siebie min. 1,5 m.
• Podczas przebywania w świetlicy uczniów z różnych oddziałów zaleca się zakładanie maseczek/ przyłbic i zachowanie dystansu.
• Nie ma konieczności noszenia maseczek w momencie przebywania w świetlicy uczniów z tej samej klasy.
• Podopieczni korzystają z gier planszowych i innych pomocy za zgodą wychowawcy. Przed rozpoczęciem zabawy uczniowie mają obowiązek umycia lub dezynfekcji dłoni. Po zakończeniu aktywności zgłaszają ten fakt wychowawcy, który dezynfekuje grę i odkłada w wyznaczone miejsce.
• Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w szczególności przed przyjęciem wychowanków
oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
• Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, m.in. stosować środki ochronne (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe) i dezynfekować ręce.
• Obiady są spożywane w grupach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina Klasa
11.00 0a, 0b
11.20 1a, 2a, 2b, 3a, 3b
11.30 4a, 5a, 6a, 6b
12.35 7a, 7b, 8a, 8b
loader

U MALUCHÓW

W SPORCIE

Mamy Mistrza !!!

04 kwiecień 2009

Nasi uczniowie brali udział w zawodach tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”. W zawodach w woj. Warmińsko-mazurskim wzięły udział 52 gminy, które podzielono na 12 grup. Naszą gminę przydzielono w I rundzie do XI grupy (Biała Piska, Ełk, Orzysz). Z naszej...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI ...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI...

Gminne eliminacje już za nami.

28 październik 2009

Dnia 17 października byliśmy gospodarzami gminnych eliminacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Wiejskich LZS. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy jak zwykle wykazali się wysoką formą. Reprezentanci Zespołu...

Biegi uliczne

29 październik 2009

W październiku odbyły się dwie edycje biegów ulicznych (przełajowych). Pierwsza na szczeblu gminnym (02.10 w Białej Piskiej) a druga na szczeblu powiatowym (28.10 w Rucianem Nidzie). W obu edycjach I miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna...

W AKTUALNOŚCIACH

Zabawa andrzejkowa kl. 1A

04 grudzień 2023

Uczniowie klasy 1a świetnie bawili się podczas dzisiejszej zabawy andrzejkowej. Trzy wspaniałe wróżbitki: Martyna, Kamila i Edyta zapewniły dzieciom moc niezapomnianych...

Sport na start - "Bądź jak siatkarskie złotka" podsumowanie

29 listopad 2023
Sport na start - "Bądź jak siatkarskie złotka" podsumowanie

Nasz projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Sport na Start” – edycja II pod tytułem "Bądź jak siatkarskie złotka"...

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 2023

23 listopad 2023

6 listopada 2023 obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - najbardziej widowiskowe święto w bibliotecznym kalendarzu, przypadające w rocznicę urodzin Walta Disneya...

Szkolny konkurs poetycki pod hasłem: „Wiersz o Stanisławie Palczewskim – patronie naszej szkoły”

23 listopad 2023

Z okazji jubileuszu 25-lecia nadania naszej szkole imienia Stanisława Palczewskiego zorganizowaliśmy konkurs poetycki pod hasłem: „Wiersz o Stanisławie Palczewskim – patronie...

Święto Niepodległości

14 listopad 2023
Święto Niepodległości

  „Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej...

„STAJEMY SIĘ UCZNIAMI” – uroczystość Pasowania na ucznia

07 listopad 2023

Dnia 25 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość, Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:...

#CodeWeek 2023 zakończony

01 listopad 2023
#CodeWeek 2023 zakończony

W dniach 9-30.10.2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Kodowania #CodeWeek2023. W tym czasie podczas...

Szkoła pamięta 2023

01 listopad 2023
Szkoła pamięta 2023

Inicjatywa, od początku swojego istnienia, gromadzi tysiące szkół i miliony polskich uczniów, którzy pragną, przyłączając się do akcji, przywołać pamięć o postaciach...

Na tropie zaginionego guzika

26 październik 2023

Ostatnio w klasie 4 ”a” miały miejsce nietypowe zajęcia. Uczniowie, wykorzystując swoją wiedzę na temat miejsc i postaci z Akademii Pana Kleksa,...

Gminna Inauguracja Roku Sportowego 2023/2024

09 październik 2023

28 września 15 osobowa reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Gminnej Inauguracji Roku Sportowego 2023/2024 w Białej Piskiej. Zaszczytne miejsca zdobyliśmy:...

Sport na start - "Bądź jak siatkarskie złotka" cd.

09 październik 2023
Sport na start - "Bądź jak siatkarskie złotka" cd.

Kontynuujemy nasze treningi związane z projektem „ Sport na Start – Bądź jak siatkarskie złotka” Projekt jest dofinansowany przez Fundację...

#CodeWeek 2023

06 październik 2023
#CodeWeek 2023

Od 7 do 22 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2023. Na czym...

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2023

04 październik 2023

  29 września 2023 obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - święto zainicjowane w roku 2001 przez Polską Izbę...

Akcja społeczno-edukacyjna „Konwalia”

21 wrzesień 2023

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach kontynuowali dzisiaj swoje działania w ramach akcji społeczno-edukacyjnej Konwalia, włączając...

"Patron szkoły moimi oczami" – konkurs

18 wrzesień 2023

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA PALCZEWSKIEGO W DRYGAŁACH    Zapraszamy uczniów klas IV -VIII do udziału...

„CO Wiemy o patronie naszej szkoły?" – konkurs

18 wrzesień 2023

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO„CO Wiemy o patronie naszej szkoły?"   1. ORGANIZATOROrganizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach....

Sport na start - "Bądź jak siatkarskie złotka"

15 wrzesień 2023
Sport na start - "Bądź jak siatkarskie złotka"

Nasza szkoła otrzymała wsparcie Fundacji BGK. Fundacja przyznając grant w wysokości 17 tysięcy złotych, otworzyła przed szkołą nowe możliwości i perspektywy. Sport...

Podsumowanie projektu "Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu = Aktywni Obywatele"

10 czerwiec 2023

W bieżącym roku szkolnym wolontariusze Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu naszej szkoły uczestniczyli w projekcie "Aktywne Szkolne Kluby...

Najpiękniejsze życzenia dla naszych Mam

10 czerwiec 2023

Z napiękniejszymi życzeniami dla naszych Mam- Uczniowie kl.2a i 2b   Wszystkiego najlepszego w dniu Twojego Święta! - życzą uczniowie...

#MoveWeek

02 czerwiec 2023
#MoveWeek

Od 22 do 31 maja nasza placówka aktywnie uczestniczyła w dwunastej edycji Tygodnia Ruchu (MOVE Week), stając się częścią wielkiego,...

Dziękuję Ci, Mamo!

25 maj 2023

Uczniowie klasy 3a podziękowali Mamom za bezgraniczną miłość,  troskę  każdego dnia, cierpliwość słowem i piosenką.  Z okazji Dnia Matki życzymy...

Nazywam się …Powrót do przeszłości. Czy mogę zmienić świat?  

22 maj 2023

  17 maja 2023 roku 47 osobowa grupa starszych i młodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach wraz...

IV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO "MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA" - 2023

18 maj 2023

W dniu 15 maja 2023 odbył się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej konkurs pod hasłem: „Mistrz...

Sprzątamy Dla Polski

17 maj 2023

21 kwietnia 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach aktywnie przyłączyli się do V edycji ogólnopolskiej inicjatywy...

Akcja "Konwalia"

16 maj 2023

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Z dużym zainteresowaniem wspominaliśmy w naszym społeczeństwie zasługi...

Wyjazd uczniów klas 0 - III na basen

16 maj 2023

Uczniowie klas 0 - III Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach korzystają z zajęć sportowo rekreacyjnych z elementami profilaktyki...

Realizacja projektu "Rosnę zdrowo - Umiem pływać"

11 maj 2023

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku rozpoczyna realizację projektu nauki pływania pn. „Umiem Pływać” w partnerstwie z Urzędem Miejskim...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

06 marzec 2023

2 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji historii przygotowanej przez uczniów klas Vb, VIa i VIIa. Tematem był...

"Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?" –projekt w kl.2a

26 luty 2023

Wszyscy wiemy, że w naszym otoczeniu znajdują się  przedmioty  trójwymiarowe czyli  bryły. Kostkę do gry w języku matematyki nazywamy  sześcianem,...

Zima w klasie 2a i 2b

26 luty 2023

   

Bal choinkowy w naszej szkole

26 styczeń 2023

W dniu 20. 01. 2023 r. w naszej szkole odbył się bal choinkowy.  Najpierw bawiły się dzieci klas 0-III, a...

Wizyta Świętego Mikołaja w naszej szkole

11 grudzień 2022

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana z każdej...

Andrzejki w 2b

05 grudzień 2022

30 listopada uczniowie klasy 2b wróżyli na różne sposoby. Radości było wiele i wiary, że wróżby spełnią się.    

Kampania Biała Wstążka 2022

02 grudzień 2022
Kampania Biała Wstążka 2022

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć” ma na celu eliminację przemocy ze względu na płeć...

Twórczość Juliana Tuwima

29 listopad 2022

29 listopada br. uczniowie klas I - III zmierzyli się z twórczością Juliana Tuwima w konkursie recytatorsko - plastycznym ph.:...

Przegląd pieśni patriotycznej

27 listopad 2022

24 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przeglądzie pieśni patriotycznych . Swoimi występami podkreślili jak ważna jest pamięć o...

Zabawa andrzejkowa w klasie pierwszej

27 listopad 2022

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą,...

Święto wszystkich pluszaków

27 listopad 2022

   W piątek 25 listopada dzieci  klasy pierwszej obchodziły ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Z tej okazji dzieciaki przyniosły do szkoły...

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 2022

18 listopad 2022

     W sto dwudziestą pierwszą rocznicę urodzin Walta Disneya, tj. 5 listopada 2022, w wielu krajach obchodzono Międzynarodowy Dzień...

Konkurs recytatorski

16 listopad 2022

  W ramach upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości 7 listopada br. uczniowie naszej placówki wzięli udział w XXI edycji Konkursu Recytatorskiego...

Światowy Dzień Cukrzycy w naszej szkole

14 listopad 2022

W dniu 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn,...

Narodowe Święto Niepodległości

14 listopad 2022

   W tym roku przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby uczcić ten wyjątkowy i ważny dla każdego patrioty...

Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?- projekt w klasach 2a i b

14 listopad 2022

Za nami dwa zajęcia projektu „ na rozgrzewkę”. Dzięki zajęciu „Jak być dobrym przyjacielem” uczniowie nauczyli się, jak dbać o...

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

12 listopad 2022
Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

10 listopada 2022 r. społeczność szkolna upamiętniła 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas: 3a, 5b, 6a, 7a i...