baner glowny sp 02

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-07.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Rosiński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 4258001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach , Szkolna 2, 12-230 Drygały

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

grafikaŚwietlica Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Się gra się ma… Playroom z wyobraźni.

Znaleźliśmy się na liście trzydziestu wyróżnionych szkół w Polsce, zdobywając nagrodę II stopnia ufundowaną przez Hasbro Poland Sp. z o.o. - zestaw gier planszowych o wartości 500,00 zł.

Zgodnie z regulaminem uczniowie wykonali konkursowe prace plastyczne pt. Playroom z wyobraźni, przedstawiające wymarzoną salę gier, w którą mogłaby się zamienić świetlica szkolna, a także cała społeczność Szkoły wzięła udział w internetowym głosowaniu na naszą świetlicę. Dziękujemy za wsparcie. 

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Się gra się ma... Playroom z wyobraźni. Walczymy o remont i aranżację świetlicy lub wyposażenie w zestaw gier planszowych. Codziennie do 22.12.2020 r. internauci mogą głosować na swoją świetlicę.
Link do głosowania na naszą świetlicę: www.siegrasiema.com/swietlice/46


Dajmy szansę naszej świetlicy! Zachęcam do głosowania.

Uruchom wyobraźnię i stwórz świetlicę marzeń!
Rysuj, maluj, wycinaj – technika dowolna!

Kolejnym zadaniem w konkursie jest wykonanie przez chętne dzieci dowolną techniką pracy plastycznej pt. Playroom z wyobraźni, która będzie przedstawiać wymarzoną salę gier, w którą może się przemienić nasza świetlica.

Kryteria pracy: pomysłowość, estetyka i przestrzeń do odpoczynku. Prace lub zdjęcie wykonanego dzieła należy dostarczyć do świetlicy szkolnej lub przesłać poprzez Librus Synergia do 15.12.2020 r. do opiekuna akcji P. Jolanty Nitkiewicz.